Ruotsi

KURSSIT

Ruotsin kursseja on kaikkiaan yhdeksän, joista viisi on pakollista ja neljä on valinnaista.

Ensimmäisenä vuonna:
RUB18 Soveltava kurssi, joka sijoittuu opintojen alkuun. Kurssilla vahvistetaan perusopetuksessa opittua ja luodaan pohjaa pakollisten kurssien opiskelulle. Arvostelu suoritettu/hylätty. Koululta saa kirjan lainaksi.
RUB11 Minun ruotsini
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Toisena vuonna:
RUB13 Kulttuuri ja mediat
RUB14 Elämää yhdessä ja erikseen
RUB15 Elinympäristömme
RUB16 Puhu ja ymmärrä paremmin. Syventävä kurssi. jossa harjoitellaan puheviestinnän strategioita.

Kolmantena vuonna:
RUB17 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen. Syventävä kurssi.
RUB19 Kertauskurssi, jossa kerrataan kielioppia ja teemasanastoa. Arvostelu suoritettu/hylätty.