I Antiikin aika

Oppikirja - Opetussuunnitelma

Oppikirjan kappaleet:
1. Kreikkalainen kaupunkivaltio
 • demokratia
 • kansalaisuus

2. Myyttinen Kreikka
 • polyteistinen uskonto
 • juhlat

3. Tieteet ja taiteet
 • arkaainen, klassinen, hellenistinen
 • kirjallisuus
 • filosofia
 • tieteet

4. Roomalainen maailma
 • hallinto, politiikka ja oikeus
 • roomalainen perhe


5. Roomalainen kulttuuri
 • leipää ja sirkushuveja
 • kirjallisuus
 • uskonto


Opetussuunnitelma:

Keskeinen sisältö:
Antiikin aika

 • demokratian synty
 • antiikin kulttuuri

Matkoilla antiikin maailmassa

1. Käy läpi 2-kurssin oppikirjan antiikkiosuus. Ota huomioon otsikot, teksti, kartat, kuvat ja piirrokset.
2. Kehitä itsellesi mieluisa roolihenkilö. Tee hänen kauttaan havaintoja ja kommentoi antiikin ajan ilmiöitä. Roolihenkilösi on:

Aikalainen eli antiikin ajan ihminen: nainen tai mies, vanha tai nuori, rikas tai köyhä, kauppias, orja (kaleeriorjasta oppineeseen opettaja- tai lääkäriorjaan), legioonalainen, veronkerääjä, siirtolainen, jonkin Kreikan kapunkivaltion asukas, Rooman kaupungin tai provinssin asukas tai kuka muu tahansa antiikin maailmaan sopiva matkailija.

3. Suunnittele oppikirjan ja internet-aineiston avulla matkareitti, jonka varrella voit kokea ja nähdä mahdollisimman paljon mielenkiintoisia asioita.

4. Kiinnitä huomiosi ihmisten väliseen toimintaan, ympäristöön, rakennettuun ja luonnontilaiseen. Voit keskittyä Roomaan, sen provinsseihin tai kreikkalaisen kulttuurin alueeseen.

5. Matkan esittely: (Tuotos)
 • Kirjoita nettisivuille tai lehteen sopiva matkakertomus, jossa kerrot matkan olennaisimmat ja kiinnostavimmat kohteet ja tapahtumat. (Käytä LibreOffice ohjelmia)
 • Liitä juttuusi kartta, jolle hahmottelet matkareittisi.
 • Käytä myös aiheeseen sopivia kuvia.

ESIMERKKI:
Vierailette kansankoukouksessa Ateenassa (selvitä miten toimii jne.)
Delfoin oraakkelilla
gladiaattoritaistelussa
orgiat
kylpylät
olympialaiset
rakennukset (temppelit, torit, jne)
jne.

Liitteet:

Antiikki - kartta

Matkalla antiikissa

Palauta matkalla antiikissa työ

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Maailman seitsemän ihmettä

Antiikin maailman seitsemän ihmettä

Maailman seitsemän ihmettä -lista on syntynyt monien vaiheiden jälkeen ennen ajanlaskun alkua eikä sen laatijasta ole yksimielisyyttä.

Seitsemän ihmeen lista on aikojen saatossa hieman muuttunut, mutta se pitää sisällään aikakauden merkittävimmät rakennukset ja monumentit. Perehdy antiikin ihmeisiin esim Wikipediassa:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Maailman_seitsem%C3%A4n_ihmett%C3%A4

Mitkä voisivat olla tämän hetkisen maailman seitsemän ihmettä?
Laatika lista seitsemästä ihmeestä kuvineen ja perusteluineen.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Pohdinta: Uskonnon vaikutuksista antiikin Kreikan kulttuuriin

Pohtikaa, heijastuiko antiikin Kreikassa uskonto jotenkin alla oleville elämän osa-alueille, ja jos heijastui, miten?

 • luontokäsitys
 • myytit
 • arkkitehtuuri
 • kuvanveisto
 • kauneuskäsitys
 • filosofian synty
 • teatteri
 • urheilukilpailut
 • juhlat
 • kirjallisuus
 • arkipäivä
 • ennustaminen
 • politiikka
 • kieli
 • orjuus
 • naisen asema
 • homoseksuaalisuus

Kysymyksiä

- Minkälainen oli antiikin ajan uskonto? Kreikassa? Roomassa? Muutoksia?
- Miten teatteri liittyy antiikkiin?
- Mitä olivat tragedia ja komedia?
- Mitä olivat sofistit? Kiertäviä opettajia ja filosofeja 400eKr. Oli aikaa mietiskellä.
- Epikurolaisuus? Antiikissa vaikutta filosofinen suuntaus.
Tavoitteena nautinto, mutta kohtuudella. Piti tietää millainen maailma on (vapautui pelosta ja ahdistuksesta)
- Stoalaisuus? Järkensä avulla ymmärsi todellisuuden. Antiikin Kreikassa syntynyt filosofian suuntaus. Itsehillintä ja velvollisuudentunto