HI2 - Kansainväliset suhteet

International relations

Return your presentations and papers here

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Sisältö

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen, aatteellisen ja valtapoliittisen kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelunäkökulmia ovat demokratia vastakohtanaan diktatuuri.

  • Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset 1800-luvulta ensimmäiseen maailmansotaan
  • Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota
  • Kylmä sota
  • Uusi epävarmuuden aika