III Uuden ajan murros

Uuden ajan murros - Tehtävät


Seuraavat tehtävät tehdään tekstinkäsittelyohjelmalla (Libre Office). Luo itsellesi tiedosto ja tallenna se omaan pilveesi/kotikansioon.

1. Lue kirjan sivut 94-105
 • Kirjoita n. 60-80 sanan tiivistelmä aiheesta "renessanssi ja humanismi".
 • Keskustele parisi kanssa s. 103 taulukosta: "Kumman ihmiskuvan piirteitä eurooppalaisessa nykykasvatuksessa mielestäsi korostetaan?"


2. Perehdy sivujen 100-101 avulla renessanssitaiteeseen

 • Etsi internetistä Rafaelin maalaus "Ateenan koulu". Tutki mitä renessanssin ominaispiirteitä löydät teoksesta.
 • Etsi seuraavaksi toinen renenssanssiajan taideteos tai rakennus. Mitä renessanssin tunnuspiirteitä teoksesta/rakennuksesta löytyy?
  • Liitä molemmista kuva omaan tiedostoosi.
 • Kokoa itsellesi myös lista renessanssitaiteen yleispiirteistä.


Vinkki: Katso lyhyt video renessanssista ja barokista.


3. Lue kappale "Kirkko menettää otteensa" sivuilta 106-110

Laadi itsellesi muistiinpanot, joissa selvennät vähintään:
 • Mistä katolista kirkkoa arvosteltiin?
 • Miten ja minne reformaatio levisi?
 • Mitä tarkoitetaan kirjapainotaidolla ja millaisia vaikutuksia kyseisellä taidolla oli?


4. Lue kappale "Tieteen vallankumous" sivuilta 111-117.
 • Kirjoita perusteltu, esimerkkeihin perustuva essee aiheesta: "Miksi 1600-lukua voidaan pitää tieteen vuosisatana?"

5. Perehdy kappaleeseen "Itsevaltiuden aikakausi" s. 118-126
 • Miten ja miksi hallitsijoiden asema muuttui uuden ajan alkupuolella?
Vinkki: Lue mielenkiintoinen artikkeli Niccolo Machiavellin elämästä:
http://m.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/erikoisartikkeli-firenzelainen-kirjoitti-raa-an-kasikirjan-hallitsijoille-kidutettiin-useaan-otteeseen/5878290


6. Perehdy kirjan sivuihin 122-123 (Barokki)

Etsi internetistä yksi barokin ajan maalaus tai rakennus. Selvitä, mitä barokin piirteitä maalauksesta/rakennuksesta löytyy.

Laadi itsellesi lista barokin ominaispiirteistä.