Korkeakouluopintoyhteistyö

Korkeakouluopinnoista

Voit yhdistää lukio-opintoihisi korkeakouluopintoja. Mahdollisuuksia löytyy useista korkeakouluista. Keskustele ja kysele mahdollisuuksista lukion opinto-ohjaajan kanssa.

Löydät tietoja suoraan korkeakoulujen nettisivuilta. Alla on muutamia esimerkkejä:

Centria-ammattikorkeakoulun Averkon kautta voit ilmoittautua Centrian tarjoamille verkkokursseille. Lisätietoja löydät:
https://web.centria.fi/hakijalle/averko

Pohjois-Pohjanmaan eLukio tarjoaa syyslukukaudella Korkeakouluun! -verkkokurssia yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Opiskelijat saavat kurssista yhden lukiokurssin laajuisen suorituksen. Urasuunnittelukurssi auttaa miettimään, olisiko ammattikorkeakoulu tai yliopisto sinulle sopiva koulutusvalinta. Kurssilla pääset kurkistamaan, millaista opiskelu korkea-asteella on, millaisiin työtehtäviin tai ammatteihin korkeakouluista valmistuu ja millaisia erilaisia urapolkuja opinnot sinulle tarjoavat. Ilmoittautuminen eLukion Wilmaan. Kurssin esite on toisessa tiedostossa.

Jyväskylän yliopiston opinnoissa lukiolaiset voivat kokeilla eri tieteenalojen opintoja yliopistossa. Opiskelu on joustavaa, sillä opintojaksot suoritetaan kokonaan verkossa. Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan (2 opintopistettä) lukion rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus vastaa yhtä lukiokurssia. Suoritus hyväksi luetaan sekä lukion että Jyväskylän yliopiston opintoihin. Opinnot voi aloittaa lokakuussa. Voit opiskella esim. kemiaa, terveystieteitä, kauppatieteitä, saksaa.

https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille/opinnot-lukioille