OHJEET KURSSIN SUORITTAMISEKSI

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssi on mahdollista suorittaa itsenäisesti, mikäli se menee päällekkäin lukujärjestyksessä jonkin muun kurssin kanssa. Itsenäinen suorittaminen sisältää tehtävien tekemistä sekä kurssikokeen suorittamisen.

Tehtävät:
Antiikki
- Muistiinpanot aiheista: Antiikin demokratia, antiikin uskonnot
- Tehtävät:
 • s. 34 t. 1-5
 • s. 40 t. 1-4
 • s. 52 t. 1-3

Keskiaika
- Tehtävät:
 • s. 65 t. 1-4
 • s. 75 t. 1-4
 • s. 83 t. 1-3
 • s. 88 t. 1-3

Uuden ajan murros
- Essee: Renessanssi (kappaleen humanismi ja antiikin ihannointi perusteella)
- Essee: Itsevaltius (kappaleen itsevaltiuden aikaukausi perusteella)
- Tehtävät:
 • s. 110 t. 1-4
 • s. 117 t. 1-3

Uusin aika
- Muistiinpanot aiheesta Valistus
- Käsitekartta aiheesta 1800-luvun poliittiset aatteet
- Tehtävät:
 • s. 166 t. 1-2
 • s. 174 t. 1-2

Nykyaika
- Tehtävät:
 • s. 189 t. 1-2
 • s. 201 t. 1-2
 • s. 212 t. 2Itsenäinen osuus

Kurssista kirjan jakso "V Nykyaika" opiskellaan suurelta osin itsenäisesti. Kurssin viimeistä oppituntia varten sinun tulee olla perehtynyt kyseisiin kappaleisiin ja sinulla tulee olla tehtynä vähintään seuraavat tehtävät:

Uuden kynnyksellä s. 189 t. 1-3
Mediakulttuurin nousu s. 201 t. 1, 4
Modernin kriisi s. 212 t. 1, 2

Tehtävien tekminen annetussa aikataulussa on ehdoton edellytys kurssin hyväksytylle suorittamiselle.