Uskonto

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kultuurista lukutaitoaan
 • tunnistaa uskontoihin ja kulttuureihin liittyän pyhän ja sen vaikutukset ihmisen toimintaan
 • perehtyy uskontojen historiallisen ja ajankohtaiseen merkitykseen eri puolilla maailmaa
 • perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin ja kulttuurivaikutuksiin
 • ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta
 • tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirteitä
 • ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä
 • kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään
 • kehittää valmiuksia ymmärtää ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja toimia eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa
 • kunnioittaa ihmisoikeuksia ja osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia ihmisoikeusnäkökulmasta
 • kehittää valmiuksia toimia vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena
 • hallitsee uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä ajattelu- ja keskustelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia