Hi6 - Kulttuurien kohtaaminen

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkun tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä kulttuurien välistä vuorovaikututusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.

Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:
 • Afrikka
 • arktiset kulttuurit
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit
 • Intia
 • islamin maailma
 • Japani
 • Kiina
 • Korea
 • Latinalainen Amerikka
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuuri

Tehtävä viikolla 4.

Valitse kirjasta yksi kulttuuri/kulttuuripiiri, josta olet erityisen kiinnostunut. Perehedy itsenäisesti aiheeseen ja kartuta omaa tietämystäsi kyseisestä kulttuurista. Laadi ryhmän muille jäsenille esitys omasta kulttuuristasi.

Käsittele työssäsi vähintään seuraavia asioita:
 • Historia lyhyesti
 • Eurooppalaisten kohtaaminen ja sen seuraukset
 • Uskonto
 • Ruokakulttuuri
 • Elokuvat
 • KirjallisuusMa 25.1.2015: Aiheen valinta, lähteiden kartoitus, muistiinapanojen tekeminen
Ke 27.1.2015: Kokonaiskuvan mudostaminen itselle/esityksen työstäminen
To 28.1.2015: Esityksen työstäminen
Pe 29.1.2015: Esitykset