Historia

Yleistä

Näiltä sivuilta löydät tietoa historian kursseista ja oppitunneista. Haapajärven lukiossa opetetaan historiaa seuraavissa kursseissa:

Pakolliset kurssit
Hi1 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa
Hi2 Kansainväliset suhteet
Hi3 Itsenäisen Suomen historia

Syventävät kurssit
Hi4 Eurooppalaisen maailmankuvan synty
Hi5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi
Hi6 Maailmankulttuurit kohtaavat

Opetuksen tavoitteet

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija:
  • oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä niiden taustat ja seuraamukset
  • näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana,
  • kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan historiatietoisuuttaan
  • osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden
  • osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista sekä nykyajan näkökulmasta
  • ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
  • saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan vastuullisena kansalaisena.

Oppikirjat

Historiassa käytetään oppikirjakirjastoa käyttävillä kursseilla Editan "Kaikkien aikojen historia" kirjasarjaa. Kirjojen kansissa olevat numerot ovat vanhan ops:n mukaisia, näiden kurssien osalta opetussuunnitelmien sisällöt eivät ole olennaisesti muuttuneet. Vain kurssien järjestystä ja pakollisuutta on muutettu niin, että nyt pakollisia ovat enää kurssit 1-3, kun ennen pakollisia oli neljä.

Pakolliset
Hi1: Kaikkien aikojen historia 1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Hi2: Kaikkien aikojen historia 3 Kansainväliset suhteet
Hi3: Kaikkien aikojen historia 4 Suomen historian käännekohtia

Entinen pakollinen, nykyään vapaaehtoinen - kirjat saa edelleen oppikirjakirjastosta
Hi4: Kaikkien aikojen historia 2 Eurooppalainen ihminen

Vanhassakin opsissa syventävänä olleet kurssit, joihin ostettava oikeus käyttää digikurssia:
Hi5: Tabletkoulu: Ruotsin Itämaasta Suomeksi
Hi6: Tabletkoulu: Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssin itsenäinen suorittaminen

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti, mikäli itsenäisen suorittamisen kriteerit täyttyvät. Mikäli aiot suorittaa kurssin itsenäisesti, niin juttele ensin opettajan kanssa.

- Itsenäinen suoritus koostuu annettujen tehtävien tekemisestä ja kokeesta. Arvosana määräytyy kokeen perusteella, mutta myös tehtävät tulee tehdä huolellisesti.
- Tehtävät voi tehdä sähköisesti tai paperille kirjoitettuna

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä