IV Valistuksen aikakausi

Kysymyksiä

- Mitä valistuksella tarkoitetaan?
- Mitä muutoksia valistusfilosofit halusivat yhteiskuntaan?
- Miten valistuksen ajatukset vaikuttivat Yhdysvalloissa ja Ranskassa?