Äidinkieli ja kirjallisuus

LAUSE

Lause on tekstin perusyksikkö, jonka muodostaa yksi persoonamuotoinen verbi mahdollisine ympäristöineen.

Persoonamuotoisesta verbistä näkee aikamuodon (preesens, imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti), pääluokan (tekijä tunnetaan = aktiivi; tekijää ei tunneta = passiivi), persoonan (yks. 1. - 3./mon. 1. 3.) sekä tapaluokan eli moduksen (indikatiivi, konditionaali, potentiaali, imperatiivi).

Toinen verbiryhmä on nominaalimuotoiset verbit, jotka toimivat lauseissa esimerkiksi adjektiiveina tai subtantiiveina: juokseva poika, lukenut toimittaja, syöminen.

Virke on puolestaan kokonaisuus, joka alkaa isolla alkukirjaimella ja päättyy pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin.