Opiskelijalle

Lukio-opinnoista


Lukio-opinnot..

 

antavat lisäaikaa uravalinnan tekemiseen

tukevat kasvua elinikäiseksi oppijaksi

ovat vakuutus ja panostus tulevaisuutta varten

hyvä pohja sekä ammattikorkeakouluihin että tiedekorkeakouluihin.

Haapajärven lukio tarjoaa...

laajan ja monipuolisen kurssi-/opintotarjottimen

laajan kielivalikoiman: RU, EN, SA, RA ja VE

mahdollisuuden laajentaa ainevaihtoehtoja etälukion/digitaalisia etäopintoja tarjoavien palveluiden kautta
mahdollisuuden täydentää opintoja korkeakoulujen opintotarjonnasta

hyvän ilmapiirin ja yksilöllisen ohjauksen

mahdollisuuden lähteä mukaan projekteihin, matkoille ja osallistua tapahtumiin

mahdollisuuden osallistua aktiivisen oppilaskunnan hallituksen toimintaan

opintoyhteistyön Haapajärven ammattiopiston kanssa

lajiopinnot, lukuvuoden 2021 - 2022 tarjonnassa ovat: palloilu/jalkapallo, jääkiekko ja pesäpallo

mahdollisuuden hyväksilukea opintoihisi koulun ulkopuolella suoritettuja kursseja ja opintoja.

 

Lukio-opinnoista

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista, syventävistä ja koulukohtaisista soveltavista kursseista/opintojaksoista. Pakollisilla ja syventävillä kursseilla/opintojaksoilla opiskellaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (Syksyllä 2021 aloittavat: LOPS2021, vanhemmat opiskelijat: LOPS2016). Aineenopettajat perehdyttävät opiskelijat aineensa opiskeluun, kurssien/opintojen sisältöihin ja arviointiperusteisiin.

Lukuvuosi on jaettu kuuteen jaksoon/periodiin. Jokainen jakso/periodi päättyy koe-/päättöviikkoon, jolloin järjestetään kokeet tai muu opintojakson päättymiseen liittyvä tilaisuus. Lisäksi koe-/päättöviikoilla on opinto-ohjauksen ja ryhmänohjaajien oppitunteja ja koulun yhteisiä tapahtumia ja vierailuita. Koe-/päättöviikkoja ennen jaetaan erillinen lukujärjestys. Jakson/periodin päätyttyä opiskelijoille jaetaan joko jaksotodistukset (aloittavat opiskelijat) tai arvosanat tulevat näkyville WILMAan.

Opiskelijan on suoritettava lukion aikana vähintään 75 kurssia saadakseen lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen. Yleisin opiskeluaika lukiossa on kolme vuotta. Opiskelijan on huolehdittava, että hän on suorittanut vähintään 75 kurssia kolmannen vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Varmista kurssimäärä suorittamalla ensimmäisenä vuonna n. 30 kurssia, toisena vuonna n. 30 kurssia ja kolmantena vuonna loput n. 15 kurssia. Syksyllä 2021 aloittavien opiskelijoiden on suoritettava vähintään 150 opintopistettä saadakseen lukion päättötodistuksen ja ylioppilastodistuksen. Ensimmäisenä vuonna suositellaan suoritettavaksi noin 60 opintopistettä, samoin toisena vuonna, näin ollen kolmannelle vuodelle jää suoritettavaksi noin 30 opintopistettä. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jota täydennetään opintojen kuluessa. Lukio-opinnot on mahdollista suorittaa yksilöllisessä tahdissa 2,5 - 4 vuodessa, yleisin suoritusaika on kolme vuotta.

Oppiaineiden kurssien/opintojaksojen tehtävät on suoritettava valmiiksi kurssia seuraavan jakson loppuun mennessä, muutoin suoritukset vanhenevat ja opiskelija joutuu suorittamaan kurssin/opintojakson uudestaan. Opiskelijan on suoritettava tarvittavat tehtävät (poissa-oloselvitykset, kirjalliset työt, palautukset jne.) jakson/periodin aikana, viimeistään kurssia/opintojaksoa seuraavan jakson/periodin päättyessä.

Kurssit/opintojaksot suoritetaan osallistumalla opetukseen. Kurssin/opintojakson suorittaminen itsenäisesti on poikkeustapauksissa mahdollista. Itsenäinen kurssisuoritus/opintojaksosuoritus sovitaan erikseen opettajan kanssa.

Kurssien/opintojaksojen uusinnat

Opiskelija saa uusia tietyin rajoituksin mitä kursseja/opintojaksoja haluaa. Hylättyjä kursseja saa uusia kaksi kertaa, hyväksyttyjä kerran. Vieraiden kielten ja matematiikan hyväksyttyjä kursseja/opintojaksoja voi korottaa vain saman tai seuraavan lukukauden aikana. Muissa aineissa korotusmahdollisuutta ei rajata. Poikkeuksena ovat ulkomailla vaihto-oppilaana olleet opiskelijat, joilla aika lasketaan poissaoloajan verran pidemmäksi.

Uusintakuulustelu koskee yleensä kurssin/opintojakson koko oppimäärää, ja arvostelussa noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisen kurssin/opintojakson arvostelussa. Jos opiskelija epäonnistuu uusintakuulusteluissa, hänen on pääsääntöisesti osallistuttava opetukseen saadakseen hylätyn arvosanan korotetuksi hyväksytyksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä