Kasvatuskeskustelu (paikallinen tarkennus)

Kasvatuskeskustelu - paikallinen tarkennus

Kasvatuskeskustelu on koulumme ensisijainen kurinpitokeino ja sitä tulee pääsääntöisesti käyttää ennen rangaistusten määräämistä. Oppilas voidaan määrätä kasvatuskeskusteluun, jos hän rikkoo koulun sääntöjä, esim. häiritsemällä opetusta, käyttämällä vilppiä tai rikkomalla koulun järjestyssääntöjä. Kasvatuskeskusteluun määrättäessä on aina yksilöitävä oppilaan tekemä rike/rikkeet.

Kasvatuskeskustelun pitämisestä päättää ja kokoonkutsujana toimii oppilaan luokanopettaja / luokanohjaaja tai rehtori.

Oppilas ei voi kieltäytyä kasvatuskeskustelusta ja myös oppilaan huoltaja kutsutaan aina keskusteluun mukaan. Keskustelu voidaan kuitenkin pitää myös ilman huoltajaa. Koulun puolelta kasvatuskeskusteluun osallistuvat oppilaan luokanopettaja / luokanohjaaja ja /tai rehtori.

Kasvatuskeskustelussa käydään läpi asiat, jotka ovat johtaneet keskusteluun määräämiseen ja kuullaan oppilan selvitys tapahtumista. Myös huoltaja saa antaa oman näkemyksensä asiasta. Keskustelussa pyritään löytämään syyt tapahtuneille rikkeille sekä ratkaisu, miten vastaavia rikkeitä ei enää jatkossa tapahtuisi. Keskustelussa käydään myös läpi mahdolliset seurramukset, mikäli rikkeet jatkuvat kasvatuskeskustelusta huolimatta.

Kasvatuskeskustelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskustelun johtaneet syyt, oppilaan ja huoltajan kommentit sekä keskustelun lopputulos.

Säädöksiä

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Syyt kasvatuskeskusteluun
Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun.

Keskustelun käyminen
Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.

Määrääjä
Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori.

Kirjaus ja tiedottaminen
Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi.
(Perusopetuslaki 35 a §)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä