LUKU 12. Valinnaisuus perusopetuksessa

Paikallinen tarkennus

Kunkin lukuvuoden lukuvuosisuunnitelmassa vahvistetaan kyseisenä vuonna tarjottavat valinnaisaineet laajuuksineen, sisältöineen, tavoitteineen ja toteuttamistapoineen. Valinnaisten aineiden tuntien käyttö perustuu oppilaiden valintaan lukuun ottamatta 7. vuosiluokan yhtä valinnaisainetuntia, joka on varattu kaikille yhteiseksi tieto- ja viestintätekniikan valinnaisaineeksi.

Valinnaisten opintojen tehtävä

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä