Poistumismääräys koulun järjestämästä tilaisuudesta (paikallinen tarkennus)

Poistumismääräys koulun järjestämästä tilaisuudesta - paikallinen tarkennus

Koulun järjestämillä tilaisuuksilla tarkoitetaan esimerkiksi juhlia, retkiä tai teemapäiviä. Turvallisuutta vaarantava tai tilaisuutta häiritsevä oppilas voidaan poistaa tilaisuudesta. Oppilaan opettaja tai rehtori tekee päätöksen oppilaan poistamisesta kyseisistä tilaisuuksista.

Poistamismääräyksestä ilmoitetaan oppilaan huoltajalle ja toimenpiteet ja ilmoitus huoltajalle kirjataan oppilasluettelon (Wilma/Primus) Kurinpitotoimet-rekisteriin. Oppilasta ei voi jättää ilman valvontaa ja valvontavastuu pyritään antamaan oppilaan huoltajalle. Poistetulle oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto. Lukuvuoden päätyttyä kurinpitorekisteristä otetaan koululle paperituloste, jota säilytetään 20 vuotta.Säädöksiä

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.
(~Perusopetuslaki § 36)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä