Jälki-istunto (paikallinen tarkennus)

Jälki-istunto - paikallinen tarkennus

Jälki-istunto on rangaistus, joka voidaan määrätä oppilaalle opetuksen häiritsemisestä, järjestyksen rikkomisesta tai vilpistä. Jälki-istuntoa voidaan määrätä enintään kahdeksi tunniksi. Koulumme kurinpidossa kasvatuskeskustelu on ensijsijainen keino ja ennen jälki-istuntoon määräämistä oppilaalle on pääsääntöisesti pidetty kasvatuskeskustelu.

Koulussamme jälki-istunnon määrää oppilaan luokanopettaja tai -ohjaaja tai rehtori. Ennen päätöstä on oppilasta kuultava sekä hankittava muu tarpeellinen selvitys asiasta. Jälki-istunto kirjataan Wilman kurinpitotoimet-rekisteriin. Kirjaamisessa yksilöidään jälki-istuntoon johtaneet syyt sekä se, onko kyseessä opetuksen häirintä, sääntörikkomus vai vilppi.

Luokanopettaja /-ohjaaja ilmoittaa jälki-istunnosta oppilaan huoltajille.

Säädöksiä

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Syyt jälki-istuntoon
Oppilas, joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi.
(~Perusopetuslaki § 36)

Toteuttaminen
Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

Oikeus opetukseen
Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta.
(Perusopetuslaki 36 §)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä