Kirjallinen varoitus (paikallinen tarkennus)

Kirjallinen varoitus - paikallinen tarkennus

Toistuvissa ja vakavissa rikkeissä oppilaalle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Varoitus on rehtorin antama kirjallinen viranhaltijapäätös. Päätöksessä varoitukseen johtaneet asiat yksilöidään ja kuvataan mahdollinen asiaan liittyvä kurinpitohistoria. Päätöksessä mainitaan, onko kyseessä esim. järjestyssääntörikkomus, vilppi tai opetuksen häirintä.

Ennen varoituksen antamista asiasta on hankittava tarpeellinen selvitys ja oppilasta on kuultava. Kuulemiseen on annettava mahdollisuus myös huoltajalle. Pyritään siihen, että kuulemistilaisuuteen osallistuisivat oppilas, hänen huoltajansa, luokan opettaja / -ohjaaja sekä rehtori. Kuulemisesta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskustelun johtaneet syyt, oppilaan ja huoltajan kommentit sekä keskustelun lopputulos.

Rehtori toimittaa päätöksestä kopion oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Päätöksestä on 14 päivän muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeudelta.

Kirjallisesta varoituksesta merkitään tieto Wilman kurinpitotoimet-rekisteriin.

Säädöksiä

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Syyt varoitukseen
Oppilaalle, joka häiritsee opetusta, muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee vilpillisesti voidaan antaa kirjallinen varoitus. Kirjallinen varoitus on kurinpitorangaistus.
(~Perusopetuslaki 36 §)

Päättäminen
Kirjallisen varoituksen antamisesta voi opetuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös koulun rehtori.
(Perusopetuslaki 36 a §)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä