Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että oppilaat pystyvät kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppialaita tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jotko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja.

Ohjauksen avulla oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.

Oppilaanohajus muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän jatkumon. Alakoulussa ohjausta toteutetaan luokanopettajan toimesta muiden oppiaineiden ohessa. Yläkoulussa päävastuu oppilaanohjauksen toteuttamisesta on oppilaanohjaajalla.

Kaustisen seutukunnan kunnissa oppilaanohjausta toteutetaan yhdessä laaditun suunnitelman mukaisesti.

TET eli työelämään tutustuminen

Työelämään tutustumisen periaatteet

7 lk: 1 pv (ajankohta sovitaan lukuvuoden kuluessa)
8 lk: 1 viikko kevätlukukauden aikana
9 lk: 1 viikko syyslukukauden ja 1 viikko kevätlukukauden aikana

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä