Poistumismääräys jäljellä olevan oppitunnin ajaksi (paikallinen tarkennus)

Oppitunnilta poistaminen - paikallinen tarkennus

Opettaja voi määrätä turvallisuutta vaarantavan tai opetusta häiritsevän oppilaan poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan. Oppilaan luokasta poistanut opettaja vastaa oppilaan valvonnasta. Käytännössä valvonta voidaan hoitaa siten, että oppilas määrätään opiskelemaan luokan välittömään läheisyyteen, jolloin opettaja voi valvoa häntä muun ryhmän opettamisen ohessa.

Toimenpide kirjataan oppilasluettelon (Wilma/Primus) Kurinpitotoimet-rekisteriin.

Oppilaan huoltajalle ilmoitetaan poistamisesta.

Poistetulle oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto.

Säädöksiä

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan.
(~Perusopetuslaki § 36)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä