Ainekohtainen työskentely

Ainetyön eteneminen

Ensimmäiseksi on hyvä miettiä oppiaineen paikalliset painotukset, jotta oppiaineen sisällöt ja tavoitteet ovat kokonaisuudessaan valmiit ennen vuosiluokkaistamisen aloitusta.

Esimerkiksi ympäristöopin paikallisiksi painotuksiksi olemme omassa aineryhmässämme suunnitelleet seuraavia: Pilvineva, metsäpeura, turkistarhaus, maatalous/hevostalous. Paikallisia painotuksia ei tarvitse väkisin keksiä, mutta jos alueellamme on jotakin oppiaineeseen liittyvää erityisosaamista, elinkeinoja tai vierailukohteita, kannattaa harkita niiden lisäämistä opetussuunnitelmaan.

Kun oppiaineen paikalliset painotukset on päätetty, oppiaineen sisällöt ja tavoitteet tulee jakaa eri vuosiluokille. Opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet on jaoteltu muutaman vuosiluokan kokonaisuuksiksi, mutta kuntakohtaisessa opetussuunnitelmassa tavoitteet pitää eritellä eri vuosiluokille. Omasta mielestäni sisältöjen ja tavoitteiden purku vuosiluokille (vuosiluokkaistaminen) on oppiainekohtaisen työn sekä haastavin että tärkein osa. Kun opetussuunnitelma puretaan selvästi eri vuosiluokille, opettajat saavat käyttöönsä tehokkaan työkalun, joka ohjaa opetustyötä sekä luo jatkumon oppilaan opiskelulle. Ops-työryhmässä olemme laatineet Kokkolan mallin pohjalta taulukon, joka auttaa vuosiluokkaistamisen suunnittelua.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä