Vaaralliset ja häiritsevät esineet ja aineet (paikallinen tarkennus)

Vaaralliset ja häiritsevät esineet ja aineet - paikallinen tarkennus

Opettajalla ja rehtorilla on perusopetuslain mukaan oikeus ottaa oppilaalta haltuun vaarallisia ja häiritseviä esineitä ja aineita.

Häiritsevän esineen tapauksessa opettaja ensin pyyttää oppilasta lopettamaan häiritsevän käytön. Mikäli käyttö ei lopu, niin opettaja pyytää luovuttamaan esineen/aineen opettajalle. Oppilaan kieltäytyessä hänen käsketään viemään esine/aine rehtorille. Häiritsevää esinettä/ainetta ei oteta oppilaalta pois voimakeinoja käyttäen, vaan opetusta häiritsevä oppilas poistetaan tarvittaessa luokasta. Opettaja luovuttaa haltuun ottamansa esineen oppilaalle takaisin tunnin päätyttyä. Jos haltuun ottaja on ollut rehtori, hän luovuttaa esineen takaisin koulupäivän päätyttyä.

Mikäli oppilaalla on hallussaan vaarallisia esineitä/aineita, otetaan ne häneltä haltuun. Mikäli oppilas ei luovuta niitä vapaaehtoisesti, käytetään tarvittaessa perusopetuslain mukaisia voimakeinoja. Tarvittaessa pyydetään virka-apua poliisilta. Jos oppilaalla epäillään olevan hallussaan vaarallisia esineitä tai aineita, voidaan hänelle tehdä tarkastus. Tarkastukseen oikeuttavia esineitä/aineita ovat mm. aseet ja päihteet, mutta ei esim. tupakka. Voimakeinojen käytössä sekä oppilaan tarkastuksessa on aina läsnä vähintään kaksi koulun aikuista ja tarvittaessa oppilaan kanssa samaa sukupuolta oleva henkilö.

Haltuun otoista ja tarkastuksista ilmoitetaan aina oppilaan huoltajalle mieluiten kasvotusten tai puhelimitse ja tehdään merkintä kurinpitotoimet-rekisteriin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä