Vahinkojen korvaaminen ja jälkien korjaaminen (paikallinen tarkennus)

Vahinkojen korvaaminen ja jälkien korjaaminen - paikallinen tarkennus

Oppilas on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Vahnongonkorvauksesta säädetään tarkemmin vahingonkorvauslaissa http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1974/19740412.

Vahingonteosta ilmoitetaan oppilaan huoltajille ja vahingonteon korvaamisesta sovitaan huoltajien kanssa tapauskohtaisesti. Mikäli oppilas sotkee koulun tiloja tahallisesti, hänet voidaan velvoittaa korjaamaan jälkensä valvotusti. Oppilaan oman vastuun toteutumisen vuoksi pyritään siihen, että aina mahdollisuuksien mukaan oppilas itse korjaisi aiheuttamansa vahingon. Korjaamisessa on huomioitava oppilaan ikä ja kehitystaso.

Vahingon korjaamisen vuoksi oppilas ei saa jäädä pois opetuksesta.
Mikäli vahingon korjaaminen tapahtuu kouluajan ulkopuolella, ilmoitetaan siitä oppilaan huoltajille.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä