Kotitehtävien suorittaminen työpäivän päätyttyä (paikallinen tarkennus)

Kotitehtävien ym. laiminlyöntien valvottu suorittaminen - paikallinen tarkennus

Perusopetuslain mukaan tehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan työpäivän päätyttyä määrätä enintään tunniksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään.

Luokilla 1-6 luokanopettaja vastaa oman luokkansa oppilaiden tehtävien suorittamasta.

Luokilla 7-9, aineenopettaja voi määrätä oppilaan kotitehtävien tai muiden tehtävien laiminlyömisestä suorittamaan niitä rästipajaan. Rästipajan tarkoituksena on toimia laiminlyöntien korvausmahdollisuutena oppilaille. Kyseessä ei siis ole varsinaisesti jälki-istunnon kaltainen rangaistus, vaan käytännöllä pyritään korostamaan oppilaan omaa vastuuta opiskelustaan.

Rästipajaan voidaan määrätä seuraavilla perusteilla:

 • Oppilas laiminlyö kotitehtävänsä/unohtaa välineensä kotiin toistuvasti. Kolme laiminlyöntiä samassa oppiaineessa johtaa rästipajamääräykseen.
 • Oppilas myöhästyy tunnilta toistuvasti. Kolme myöhästymistä samassa oppiaineessa johtaa rästipajamääräykseen.
 • Oppilas on luvattomasti poissa oppitunnilta. Lintsaamiset korvataan periaatteessa yksi yhteen.

Käytännön ohjeita

 1. Kotitehtävät on ilmoitettava oppilaille selkeästi niin, ettei tulkinnan varaa jää siitä, mitä on tehtävä ja milloin.
 2. Jos laiminlyönti tapahtuu, asiasta on ensin keskusteltava oppilaan kanssa ja hänelle on tehtävä selväksi, että kyseessä oli laiminlyönti. Oppilasta on syytä varoittaa seuraamuksista kahden myöhästymisen/tehtävien laiminlyönnin jälkeen.
 3. Jokainen laiminlyönti kirjataan Wilmaan, jotta ne ovat myöhemminkin todettavissa ja jotta vanhemmat tulevat niistä tietoisiksi.
 4. Kun opettaja määrää oppilaan rästipajaan, hän ilmoittaa asiasta myös huoltajalle (soitto, tekstiviesti tai Wilma) ja kertoo laiminlyönnit ja niitä korvaavat tehtävät. Tehtäviä annetaan 45 minuutin ajaksi.
 5. Kukin aineenopettaja merkitsee pajan osallistujat ja tehtävät taulukkoon, jonka linkki löytyy Yläkoulun kotisivulta Opettajat-linkin alta.

 6. Aineenopettaja tulostaa tai monistaa tehtävät paperille. Jos oppilas tulee tarvitsemaan kirjaa tehtävien tekoon, opettaja monistaa tarvittavat sivut tai laittaa lainakirjan tehtävien mukaan. Tehtäväpapereihin laitetaan oppilaan nimi ja luokka sekä opettajan nimi, jotta valvoja tietää palauttaa tehtävät asianomaisille opettajille. Aineenopettaja toimittaa tehtävät rästipajan valvojalle. (Valvojista erillinen lista.)

 7. Valvoja huolehtii siitä, että oppilas tekee aktiivisesti hänelle määrättyjä tehtäviä rästipajassa. Oppilas on pajassa koko 45 minuutin ajan.

 8. Kun oppilas on suorittanut tehtävät, valvoja merkitsee suorituksen rästipajalistaan. Suorituksen edellytyksenä on aktiivinen tehtävien teko koko 45 minuutin ajan.

 9. Valvojaopettaja vie suoritetut ja suorittamattomat tehtävät lukion opehuoneeseen asianomaisiin postilokeroihin.

 10. Aineenopettaja tarkastaa tehtävät ja merkitsee laiminlyönnin suoritetuksi.

Säädöksiä

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.
(~Perusopetuslaki § 36)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä