Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Se tarkoittaa, että oppilaasta halutaan pitää kaikin tavoin hyvää huolta koulupäivän ajan. Huolehtiminen kuuluu jokaiselle koulun aikuiselle. Koulun tilat, piha ja toiminta niissä pyritään tekemään sellaisiksi, että oppilaiden on hyvä ja turvallista olla koulussa.


Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Se on ensisijainen toimintamuoto koulun oppilashuollon järjestämiseksi ja kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä. Tavoitteena on edistää oppilaiden ja huoltajien osallisuutta, koulun kasvatus- ja opetustyötä, arjen huolenpitoa ja hyvinvointia. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista. 

Tämän lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, joka sisältää yksittäiselle oppilaalle suunnatut
  • koulu- ja oppilasterveydenhuollon palvelut oppilashuollon
  • psykologi- ja kuraattoripalvelut ja
  • monialaiset yksilökohtaiset oppilashuollon palvelut.
Yksilökohtainen oppilashuolto edellyttää aina oppilaan tai tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumusta.

Oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä silloin, kuin tarvitaan monipuolista eri alojen asiantuntemusta oppilaan tuen järjestämiseen. Asiantuntijaryhmän jäsenistä sovitaan oppilaan ja huoltajan kanssa.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä