Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2

1. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/49c401c09  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Ajattelun taidot (T1-T5, T12)
 • syy - ja seuraussuhteita
 • kuvien ja tilanteiden lukeminen ja kertominen toisille
 • ongelmien pohtiminen
 • oppii selittämään toimintaansa kertoen, konkreettisin välinein, kuvin ja piirtäen
 • vaiheittaisten toimintaohjeiden noudattaminen
 • osaa luokitella asioita erilaisten ominaisuuksien mukaan
 • ymmärtää matemaattisten käsitteiden yhteyden arkipäivän tilanteisiin (esim. rahan käyttö)
Ajattelun taidot
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Oppilas osaa esittää syy - seuraussuhteita konkreettisin välinein (yhteen- ja vähennyslasku esim. palikoin/eurojen avulla)
S2 Luvut ja laskutoimitukset (T1-T8)
 • lukualue 0-20 (kokonaisluvut)
 • lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän vastaavuus
 • lukujonot lukualueella 0-20
 • lukujen vertailu (symbolit <, >, =), järjestykseen laittaminen
 • lukujen 1-10 hajotelmat, 10-parit, tuplat (1+1, 2+2...)
 • parillinen, pariton
 • lukujen puolittamista
 • järjestysluvut
 • yhteen- ja vähennyslasku
 • kymmenylityksen oppiminen ja sen harjoitteleminen myös konkreettisten välineiden avulla
 • yhteenlaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
 • lukumäärän arvioimista
Luvut ja laskutoimitukset
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Oppilas osaa vertailla lukumääriä (0-20) sekä merkitä ne numeroin ja symbolein
 • Oppilaan laskutaito lukualueella 0-20 on sujuvaa


S3 Geometria ja mittaaminen (T1-T5, T9, T10)
 • suunta- ja sijaintikäsitteet: (ylös, alas, vasen, oikea, edessä, välissä, takana, pystysuora, vaakasuora)
 • tutkitaan ja piirretään tasokuvioita (nelikulmio, kolmio, ympyrä)
 • tutkitaan ja rakennetaan kappaleita
 • harjoitellaan pituuden mittaamista (cm, m)
 • kellonajat (tasa- ja puolet tunnit)
Geometria ja mittaaminen
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Oppilas hallitsee suunnat ylös, alas, eteen, taakse, vasen ja oikeaS4 Tietojenkäsittely ja tilastot (T1-T5, T11)
 • tietojen kerääminen omasta arkiympäristöstä
 • taulukon tietojen lukeminen
 • valmiin taulukon täyttäminen annetusta aineistosta
 • yksinkertaisen pylväsdiagrammin täyttäminen ja tulkitseminen (suurin, pienin, yhtä suuri)
Tietojenkäsittely ja tilastot
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Oppilas osaa täyttää yksinkertaisen taulukon
 • Oppilas osaa tulkita yksinkertaista pylväsdiagrammia


Laaja-alaisuus matematiikassa:
 • matematiikan opiskelu ja ongelmien pohtiminen kehittää ajattelua (L1)
 • yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen (L2, L6)
 • oman ratkaisun esittäminen ja perusteleminen muille (L2, L3, L6)
 • matemaattiset symbolit (L2, L4)
 • matematiikan soveltaminen arkitilanteissa (L3)
 • mittayksiköiden ja kellon tunteminen sekä rahan käyttö (L3, L4)
 • yhtäläisyyksien ja erojen tunnistaminen (L4)
 • taulukoiden ja diagrammien lukeminen (L4)
 • tietotekniikan hyväksikäyttäminen (L5)
 • looginen päättely ja prosessin korostaminen (L6)
2. lk


Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/49c401c09


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Ajattelun taidot (T1-T5, T12)
 • vaiheittaisten toimintaohjeiden laatiminen ja toteuttaminen
 • erilaisten tilanteiden, rakennelmien, asioiden ja esineiden havainnointi eri kulmista
Ajattelun taidot
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Oppilas osaa laatia ja toteuttaa yksinkertaisia toimintaohjeita, joissa käytetään suunta- ja sijaintikäsitteitä
 • Oppilas osaa hyödyntää oppimiaan asioita arkipäivän konkreettisissa tilanteissa (laskutaidon soveltaminen, mittaaminen, kellonajat)
S2 Luvut ja laskutoimitukset (T1-T8)
 • lukualue 0-100 (kokonaisluvut)
 • lukujonot lukualueella 0-100
 • kymmenjärjestelmän periaatteeseen perehtyminen konkreettisten mallien avulla
 • erilaisia päässälaskustrategioita
 • kertolaskun käsite konkretian avulla (yhteen- ja kertolaskun välinen yhteys)
 • kertotaulut 1-5 ja 10
 • kertolaskun vaihdannaisuus ja liitännäisyys
 • monikertoihin tutustuminen (kertolaskun kautta)
 • kerto- ja jakolaskun yhteys
 • kokonaisen jakaminen yhtä suuriin osiin
 • vastauksen arvioimista

Luvut ja laskutoimitukset
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän vastaavuus on vakiintunut
 • Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän paikkajärjestelmänä
 • Lukujen suuruusvertailu on sujuvaa
 • Oppilaan laskutaito lukualueella 0-100 on pääosin sujuvaa
 • Oppilas ymmärtää kertolaskun käsitteen perusteet
 • Oppilas osaa kertotaulut 1-5 ja 10
S3 Geometria ja mittaaminen (T1-T5, T9, T10)
 • kerrataan pituuden mittaamisen periaatteet (cm, m)
 • harjoitellaan massan ja tilavuuden mittaamista (kg, g, dl ja l)
 • kellonajat (h, min, s)
 • tutkitaan ja piirretään tasokuvioita (nelikulmio, kolmio, ympyrä)
 • tutkitaan, rakennetaan ja luokitellaan kappaleita
Geometria ja mittaaminen
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteereitä:
 • Oppilas osaa luokitella kappaleita ja tasokuvioita eri ominaisuuksien mukaan
 • Oppilas hallitsee mittaamisen periaatteen (cm, m)
 • Oppilas osaa kellonajat (tasan, puoli, yli, vaille)
S4 Tietojenkäsittely ja tilastot (T1-T5, T11)
 • taulukon täyttäminen ja tulkitseminen itsekerätystä aineistosta
 • yksinkertaisen pylväsdiagrammin tekeminen ja tulkitseminen (suuruusvertailu)
Tietojenkäsittely ja tilastot
Arvioidaan edistymistä kohti seuraavia hyvän osaamisen kriteeriä:
 • Oppilas ymmärtää taulukon, taulukossa olevien lukumäärien ja graafisen esityksen yhteyden (pylväsdiagrammi)
Laaja-alaisuus matematiikassa:
 • matematiikan opiskelu ja ongelmien pohtiminen kehittää ajattelua (L1)
 • yhdessä tekeminen ja yhdessä oppiminen (L2, L6)
 • oman ratkaisun esittäminen ja perusteleminen muille (L2, L3, L6)
 • matemaattiset symbolit (L2, L4)
 • matematiikan soveltaminen arkitilanteissa (L3)
 • mittayksiköiden ja kellon tunteminen sekä rahan käyttö (L3, L4)
 • yhtäläisyyksien ja erojen tunnistaminen (L4)
 • taulukoiden ja diagrammien lukeminen (L4)
 • tietotekniikan hyväksikäyttäminen (L5)
 • looginen päättely ja prosessin korostaminen (L6)
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä