13.4.11 Liikunta

1. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/0d208d1c9​ tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

”Liikutaan yhdessä leikkien”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1 – T6)

Opetukseen valitaan havaintomotorisia taitoja monipuolisesti kehittäviä tehtäviä. Havaintomotoriset taidot ovat motoristen perustaitojen edellytys. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja tulee harjoittaa monipuolisesti.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä (tai lyhytvartisella mailalla) lyöminen
Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmotusta harjaannuttavat esimerkiksi seuraavat tehtävät ja sisältöalueet:
- erilaisten muotojen (esim. kirjaimet tai numerot) muodostaminen ja piirtäminen oman kehon avulla
- koko vartalon jännityksen ja rentouden vaihtelu erilaisissa tehtävissä
- liikkuminen eri tavoin erilaisilla nopeuksilla
- erilaiset pujottelua ja väistämistä sisältävät tehtävät ja leikit
- uinti

Motorisia perustaitoja edistetään liikkumalla eri tasoissa ja eri suunnissa sisällä ja ulkona.

Tasapainotaitoja edistetään esimerkiksi:
- voimistelu- ja musiikkileikeillä
- suksilla ja luistimilla
- tasapainoillen erilaisilla alustoilla (penkit, narut, viivat, lattiamuodot)

Liikkumistaitoja voidaan harjoittaa esimerkiksi:
- erilaisilla pallo-, hippa- ja viestileikeillä
- liikkuen suksilla ja luistimilla
- temppu- ja hyppelyradoilla
- maastossa liikkuen
- uiden

Tasapaino- ja liikkumistaidot harjaantuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Liikkumistaitoja harjoitellaan myös veteen tutustuen ja alkeisuimataitoa harjoitellen.

Välineenkäsittelytaitoja tulee harjoittaa monipuolisesti käyttäen esimerkiksi erilaisia ja erikokoisia palloja, hernepusseja, keiloja, vanteita ja hyppynaruja.

Opetuksessa symmetrisistä liikkeistä edetään epäsymmetrisiin liikkeisiin (esimerkiksi kahden käden heitto ja yhden käden heitto).

Silmä-käsi -koordinaatiota harjoitetaan esimerkiksi mailoja hyödyntäen.

Liikkuvuutta harjaannutetaan ojennuksilla, kurkotuksilla ja lyhyillä venytyksillä.Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti (T1 – T2)

Oppilaan motoriset perustaidot kehittyvät (T3)

Oppilas osaa toimia turvallisesti erilaisissa sovituissa liikuntatehtävissä (T4, T6)

Oppilas on alkeisuimataitoinen (10 m uimataito ja kastautuminen) (T5)

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T7 – T8)

Oppilas harjoittelee liikkumaan ja työskentelemään ryhmässä ja parin kanssa toiset oppilaat huomioiden.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Tunneille sisällytetään yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- toisten kuunteleminen
- oman vuoron odottaminen
- toisten auttaminen

Oppilas osaa useimmiten toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla (T7)

Oppilas edistyy ryhmätyöskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa (T8)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T9 – T10)

Oppilas kokee liikunnan kautta onnistumisen kokemuksia ja virkistyy sekä kohtaa emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia pelejä ja leikkejä, joissa jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia. Pelien ja tehtävien myötä harjoitellaan erilaisten tunteiden kohtaamista ja käsittelyä. Psyykkistä toimintakykyä tukevat mm.:
- oppilaiden huolenaiheiden kuunteleminen ja turhien pelkojen poistaminen
- pätevyyden kokemusten vahvistaminen onnistumisista kehumalla
- myönteinen ja toiminnallinen ilmapiiri
- kannustaminen

Palautteen tulee olla rakentavaa ja kannustavaa, mikä tukee oppilaan myönteistä minäkäsitystä.

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa suoritustaan (T9)Laaja-alainen osaaminen

Ilon ja virkistyksen tuottaminen (L1)

Pätevyyden tunteen vahvistaminen osallistamalla (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen harjoitteleminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Hyvien käytöstapojen harjoitteleminen (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä jakaa kokemuksia (L4)

Tutustutaan liikuntateknologiaan mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Harjoitellaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Harjoitellaan kantamaan vastuuta omista asioista (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)

 

2. lk


Liikunnan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
https://peda.net/id/0d208d1c9​ tukimateriaali

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

”Liikutaan yhdessä leikkien”

S1 Fyysinen toimintakyky (T1 – T6)

Opetukseen valitaan havaintomotorisia taitoja monipuolisesti kehittäviä tehtäviä. Havaintomotoriset taidot ovat motoristen perustaitojen edellytys. Havaintomotoriset taidot ovat taitoja, joilla oppilas hahmottaa omaa kehoaan ja sen eri osia suhteessa ympäröivään tilaan, käytettävään aikaan ja voimaan.

Motorisia perustaitoja tulee harjoittaa monipuolisesti.

 1. Tasapainotaidot:
  - Pystyasennot, pää alaspäin asennot, pyöriminen, heiluminen, pysähtyminen, väistäminen, koukistaminen, ojentaminen, kieriminen
 2. Liikkumistaidot:
  - Käveleminen, juokseminen, hyppeleminen, hyppiminen rytmissä, loikkaaminen, laukkaaminen, liukuminen ja kinkkaaminen
  - Kieriminen, ryömiminen, konttaaminen, kiipeäminen
  - Uiminen
 3. Välineenkäsittelytaidot:
  - Heittäminen, kiinniottaminen, vieritys, työntö, pomputtaminen, potkaiseminen ja kämmenellä (tai lyhytvartisella mailalla) lyöminen

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Havaintomotorisia taitoja ja kehon hahmotusta harjaannuttavat esimerkiksi seuraavat tehtävät ja sisältöalueet:
- erilaisten muotojen (esim. kirjaimet tai numerot) muodostaminen ja piirtäminen oman kehon avulla
- koko vartalon jännityksen ja rentouden vaihtelu erilaisissa tehtävissä
- liikkuminen eri tavoin erilaisilla nopeuksilla
- erilaiset pujottelua ja väistämistä sisältävät tehtävät ja leikit
- uinti

Motorisia perustaitoja edistetään liikkumalla eri tasoissa ja eri suunnissa sisällä ja ulkona.

Tasapainotaitoja edistetään esimerkiksi:
- voimistelu- ja musiikkileikeillä
- suksilla ja luistimilla
- tasapainoillen erilaisilla alustoilla (penkit, narut, viivat, lattiamuodot)

Liikkumistaitoja voidaan harjoittaa esimerkiksi:
- erilaisilla pallo-, hippa- ja viestileikeillä
- liikkuen suksilla ja luistimilla
- temppu- ja hyppelyradoilla
- maastossa liikkuen
- uiden

Tasapaino- ja liikkumistaidot harjaantuvat erilaisissa ympäristöissä turvallisesti liikkuen (luonto, sali, lumi, jää). Liikkumistaitoja harjoitellaan myös veteen tutustuen ja alkeisuimataitoa harjoitellen.

Välineenkäsittelytaitoja tulee harjoittaa monipuolisesti käyttäen esimerkiksi erilaisia ja erikokoisia palloja, hernepusseja, keiloja, vanteita ja hyppynaruja.

Opetuksessa symmetrisistä liikkeistä edetään epäsymmetrisiin liikkeisiin (esimerkiksi kahden käden heitto ja yhden käden heitto).

Silmä-käsi -koordinaatiota harjoitetaan esimerkiksi mailoja hyödyntäen.

Liikkuvuutta harjaannutetaan ojennuksilla, kurkotuksilla ja lyhyillä venytyksillä.Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti (T1 – T2)

Oppilaan motoriset perustaidot kehittyvät (T3)

Oppilas osaa toimia turvallisesti erilaisissa sovituissa liikuntatehtävissä (T4, T6)

Oppilas on alkeisuimataitoinen (10 m uimataito ja kastautuminen) (T5)

S2 Sosiaalinen toimintakyky (T7 – T8)

Oppilas harjoittelee liikkumaan ja työskentelemään ryhmässä ja parin kanssa toiset oppilaat huomioiden.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Tunneille sisällytetään yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta. Sosiaalisen toimintakyvyn kehittymistä tukevat esimerkiksi:
- toisten kuunteleminen
- oman vuoron odottaminen
- toisten auttaminen

Oppilas osaa useimmiten toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla (T7)

Oppilas edistyy yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa (T8)

S3 Psyykkinen toimintakyky (T9 – T10)

Oppilas kokee liikunnan kautta onnistumisen kokemuksia ja virkistyy sekä kohtaa emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita.

Sisältöjen avaaminen ja tarkentaminen

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia pelejä ja leikkejä, joissa jokainen voi saada onnistumisen kokemuksia. Pelien ja tehtävien myötä harjoitellaan erilaisten tunteiden kohtaamista ja käsittelyä. Psyykkistä toimintakykyä tukevat mm.:
- oppilaiden huolenaiheiden kuunteleminen ja turhien pelkojen poistaminen
- pätevyyden kokemusten vahvistaminen onnistumisista kehumalla
- myönteinen ja toiminnallinen ilmapiiri
- kannustaminen

Palautteen tulee olla rakentavaa ja kannustavaa, mikä tukee oppilaan myönteistä minäkäsitystä.


Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa suoritustaan (T9)


Laaja-alaiset

Ilon ja virkistyksen tuottaminen (L1)

Pätevyyden tunteen vahvistaminen osallistamalla (L1)

Yhdessä työskentelyn taitojen harjoitteleminen erilaisissa pari- ja ryhmätehtävissä (L2)

Hyvien käytöstapojen harjoitteleminen (L2)

Kehon käyttäminen ilmaisun välineenä (L2)

Oppiminen perustuu moniaistisuudelle (kinesteettinen, sanallinen, kuvallinen, auditiivinen, numeerinen) (L4)

Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä sekä jakaa kokemuksia (L4)

Tutustutaan liikuntateknologiaan mahdollisuuksien mukaan (esim. mobiilisovellukset) (L5)

Harjoitellaan työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa (L6)

Harjoitellaan kantamaan vastuuta omista asioista (L6)

Pyritään turvalliseen ja yhteisölliseen oppimisympäristöön (L7)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä