13.4.6 Uskonto

1. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Uskonnon tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Suhde omaan uskontoon

- oma perhe, suku

- erilaiset perheet

- Raamatun kertomuksia ja suuria juhlapyhiä

- kirkkovuoden juhlia

- virret ja muu hengellinen musiikki

Oppilas tuntee oman perheensä ja lähiympäristönsä uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan. (T1)

Oppilas tutustuu oman uskonnon juhliin ja niihin liittyviin perinteisiin ja kertomuksiin. (T2, T3, T4)S2 Uskontojen maailma

- oman paikkakunnan uskonnolliset yhteisöt

- kotiseurakunta

Tutustutaan omaan kotiseurakuntaan ja mahdollisuuksien mukaan muihin paikkakunnilla oleviin uskonnollisiin yhteisöihin. (T4)

S3 Hyvä elämä
 

- erilaisuus ja toisten hyväksyminen

- pelko ja rohkeus

- omatunto

- oikea ja väärä Raamatun kertomusten kautta

- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen

Pyritään keskustelemaan erilaisista tunteista sekä oppilaiden omista kokemuksista sekä pohtimaan oikeaa ja väärää ja ihmisyyteen kuuluvia hyveitä ( T5, T6, T7, T8. )

Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan, esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä

- välitön kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute omasta tuotoksesta ja sen toteutuksesta

2. lk


Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Uskonnon tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1 Suhde omaan uskontoon

- oma perhe, suku

- erilaiset perheet

- Raamatun kertomuksia ja suuria juhlapyhiä

- kirkkovuoden juhlia

- virret ja muu hengellinen musiikki

Oppilas
  • tuntee oman perheensä ja lähiympäristönsä uskonnollisen ja katsomuksellisen taustan. (T1)
  • tutustuu oman uskonnon juhliin ja niihin liittyviin perinteisiin ja kertomuksiin. (T2, T3, T4)

S2 Uskontojen maailma

- oman paikkakunnan uskonnolliset yhteisöt

- kotiseurakunta

Tutustutaan omaan kotiseurakuntaan ja mahdollisuuksien mukaan muihin paikkakunnilla oleviin uskonnollisiin yhteisöihin. (T4)

S3 Hyvä elämä

- erilaisuus ja toisten hyväksyminen

- pelko ja rohkeus

- omatunto

- oikea ja väärä Raamatun kertomusten kautta

- oppilaiden omasta elämästä nousevien kysymyksien pohtiminen

Pyritään keskustelemaan erilaisista tunteista sekä oppilaiden omista kokemuksista sekä pohtimaan oikeaa ja väärää ja ihmisyyteen kuuluvia hyveitä ( T5, T6, T7, T8. )

Oppilas:
  • osallistuu keskusteluihin
  • pohtii oikean ja väärän eroa


Laaja-alainen osaaminen:
- opetuksessa hyödynnetään tarinan kerrontaa ja keskustelua näiden ja oppilaiden omasta elämänpiiristä nousevien aiheiden pohjalta (L1)
- sisältöjä käsitellään yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla hyödyntäen eri ilmaisumuotoja, esim musiikki, kuvataide, tietotekniikka ( L4, L 5)
- tutustumme oppilaan lähipiirin kulttuuriin ja omaan seurakuntaan, esim. vierailujen avulla ja opettelemme olemaan avoimia ja suvaitsevaisia erilaisille kulttuureille (L2)
- sisältöjen käsittelyssä pyritään tuomaan esille Kultaisen säännön merkitys arjessa ja korostamaan vastuuta omista valinnoista ja niiden vaikutuksista muihin (L3, L7)
Esimerkkejä arviointimenetelmistä:

- välitön kannustava palaute
- itsearviointi
- palaute omasta tuotoksesta ja sen toteutuksesta


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä