13.4.5 Ympäristöoppi

1. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Kasvu ja kehitys

- kehon osat, miten ihminen toimii, liikkeet
- tunnetaidot, mielen hyvinvointi
- ikäkauden kasvu ja kehitys
- oppilas osaa nimetä kehon osia ja ymmärtää elintoimintoja
S2 kotona ja koulussa toimiminen

- lähiympäristössä ja liikenteessä toimiminen, turvallinen koulutie
- säänmukainen pukeutuminen
- yhteistyötaidot ja ryhmissä toimiminen
- käyttäytyminen koulussa
- kiusaaminen ja sen ehkäisy

- oppilas harjoittelee käyttäytymään toiset huomioon ottaen
-oppilas harjoittelee erilaisissa ryhmissä toimimista
- oppilas harjoittelee tunnistamaan kiusaamista ja tilanteen selvittämistä
S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

- pihan yleisimpien eliölajien tunnistaminen
- kasvien ja eläinten talvehtiminen
- yö/päivä
- viikonpäivät ja kuukaudet
- vuodenaikojen ominaispiirteiden havainnointi
- tutustutaan avaruuden peruskäsitteisiin
- tutustutaan koulun pihaan ja sen lähiympäristöön ja harjoitellaan luokka- tai pihakartan laatimista. Esimerkkejä aiheen käsittelyyn:
 1. valokuvat kohteiden sijainnin vahvistamisessa
 2. karttakuva ylhäältä päin - esineet ylhäältä päin
 3. oman koulutien tunnistaminen
 4. miten piharakennukset näkyvät kartalla
 5. maamerkit kartalla
 6. maaseutu/kaupunki, karttatyyppi esim. katukartta
 7. Suomen kartalle kotipaikkakunnan sijoittaminen, Suomen sijainnin hahmottaminen
 8. luokkakartta esim. poistumisharjoituksenkin näkökulmasta
- oppilas osaa nimetä pihan yleisimpiä eliölajeja
- oppilas tunnistaa eläinten ja kasvien talvenviettotapoja
-oppilas tunnistaa avaruuteen liittyviä peruskäsitteitä
-oppilas harjoittelee luokka- tai pihakartan laatimista
S4 Tutkiminen ja kokeileminen

- harjoitellaan tutkimuksen tekemistä
- arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja
- kasvien kasvattaminen esim. rairuoho

- arjen teknologiaan tutustuminen - tutut kodin laitteet
- luonto ja rakennettu ympäristö
- tutustutaan eri aineisiin ja niiden ominaisuuksiin, esimerkiksi:
 • puu, metalli, lasi ja muovi
 • elollinen ja eloton aine
 • pehmeä/kova
 • sileä/karkea
Kasvion tekemistä harjoitellaan opettajan johdolla, (esim. luokan yhteinen kasvio) katso Kasvio-ohje.

- oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita
-oppilas harjoittelee arjen pulmatilanteiden ratkaisemista, esimerkiksi kengännauhojen solmiminen, pukeutuminen
- oppilas tunnistaa yleisiä kodin sähkölaitteita
- oppilas osaa erottaa luonnon ja ihmisen rakentaman ympäristön
- oppilas tunnistaa aineen eri ominaisuuksia
- oppilas osaa tunnistaa puun, metallin, lasin ja muovin

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

- elämän perusedellytyksiin tutustuminen; vesi, ilma, lämpö, huolenpito
-pohditaan ravinnon ja juomaveden alkuperää
- arjen terveystottumuksiin perehtyminen ja niihin liittyvien taitojen harjoittelu
- pohditaan, mikä tuottaa hyvää mieltä ja iloa

- oppilas tunnistaa ihmisen perustarpeita
- oppilas osaa arjen terveyden perustaitoja
- oppilas tunnistaa hyvää mieltä tuottavia asioita
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

- omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- kierrätykseen ja lajitteluun tutustuminen
- kotiseutuun tutustuminen
- pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle (esim. roskaaminen)

- oppilas harjoittelee omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista
- oppilas harjoittelee jätteiden lajittelua

Laaja-alainen osaaminen:
 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän kehityksen rakentaminen (L7)
 

2. lk


Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Ympäristöopin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Kasvu ja kehitys

- kehon osat, miten ihminen toimii, liikkeet
- aistit
- tunnetaidot, mielen hyvinvointi
- ikäkauden kasvu ja kehitys
- ihmisen elinkaari

- oppilas osaa nimetä kehon osia ja kuvata kehon toimintaa
-oppilas osaa nimetä aisteja
- oppilas tunnistaa ja osaa erottaa erilaisia tunteita
-oppilas tunnistaa elinkaaren vaiheet


S2 kotona ja koulussa toimiminen

- lähiympäristössä ja liikenteessä toimiminen, turvallinen koulutie
- säänmukainen pukeutuminen
- yhteistyötaidot ja ryhmissä toimiminen
- käyttäytyminen koulussa
- kiusaaminen ja sen ehkäisy
- oppilas harjoittelee käyttäytymään toiset huomioon ottaen
-oppilas harjoittelee erilaisissa ryhmissä toimimista
- oppilas harjoittelee tunnistamaan kiusaamista ja tilanteen selvittämistä
- oppilas ymmärtää oman ja toisen fyysisen koskemattomuuden


S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

- pihan yleisimpien eliölajien tunnistaminen
- kasvien ja eläinten talvehtiminen
- yö/päivä
- viikonpäivät ja kuukaudet
- vuodenaikojen ominaispiirteiden havainnointi
- sääilmiöihin tutustuminen
- avaruuden peruskäsitteiden syventäminen
- pihakartan laatiminen, kartan idean ymmärtäminen, esimerkkejä aiheen käsittelyyn:
 1. aarteenetsintä
 2. suunnistaminen ja liikkuminen kartan avulla mm. valokuvasuunnistus ja salapoliisisuunnistus
 3. ohjelmoinnin ajattelun yhdistäminen karttatyöskentelyyn
 4. oman kylän sijainti Orimattilassa
 5. kodin sijainti omassa kunnassa
 6. koti Suomessa ja Euroopassa
 7. karttapiirrokset koulumatkasta ja omasta kodista
- oppilas osaa nimetä pihan yleisimpiä eliölajeja
- oppilas tunnistaa eläinten ja kasvien talvenviettotapoja
-oppilas tunnistaa avaruuteen liittyviä peruskäsitteitä
-oppilas harjoittelee pihakartan laatimista
-oppilas osaa viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat
S4 Tutkiminen ja kokeileminen

- harjoitellaan tutkimuksen tekemistä
- arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään erilaisia vaihtoehtoja ja ratkaisuja
- kasvien kasvattaminen esim. rairuoho
- arjen teknologiaan tutustuminen - tutut kodin laitteet
- luonto ja rakennettu ympäristö
- tutustutaan eri aineisiin ja niiden ominaisuuksiin, esimerkiksi:
 • puu, metalli, lasi ja muovi
 • elollinen ja eloton aine
 • pehmeä/kova
 • sileä/karkea
- aineen eri olomuodot: kiinteä, neste, kaasu
- ilmiöt: sulaminen, jäätyminen ja höyrystyminen
- tutkitaan liikettä
- lämpötilan mittaaminen

Kasvion tekemistä harjoitellaan opettajan johdolla, (esim. luokan yhteinen kasvio) katso Kasvio-ohje.

- oppilas harjoittelee tutkimuksen tekemisen eri vaiheita
-oppilas harjoittelee arjen pulmatilanteiden ratkaisemista, esimerkiksi kengännauhojen solmiminen, pukeutuminen
- oppilas tunnistaa yleisiä kodin sähkölaitteita
- oppilas osaa erottaa luonnon ja ihmisen rakentaman ympäristön
- oppilas osaa tunnistaa puun, metallin, lasin ja muovin
- oppilas havainnoi liikettä ja sen muutoksia
-oppilas tunnistaa aineen eri ominaisuuksia ja olomuotoja
-oppilas osaa katsoa lämpömittarista lämpötilan ja erottaa lämpö- ja pakkasasteet

S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen

- elämän perusedellytyksiin tutustuminen; vesi, ilma, lämpö, huolenpito
-tutustutaan ravinnontuotantoon: viljelykasvit ja tuotantoeläimet
- tutustutaan juomaveden alkuperään: pohjavesi
- arjen terveystottumuksiin perehtyminen ja niihin liittyvien taitojen harjoittelu

- oppilas tunnistaa ihmisen perustarpeita
- oppilas osaa arjen terveyden perustaitoja
-oppilas tunnistaa viljelykasveja ja tuotantoeläimiä
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen

- omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- kierrätykseen ja lajitteluun tutustuminen
- jätteiden vähentäminen oman toiminnan avulla
- kotiseutuun tutustuminen
- pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle (esim. roskaaminen)

- oppilas harjoittelee omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista
- oppilas osaa lajitella koulussa tuottamansa jätteet
- oppilas hahmottaa kuinka voisi vähentää omalla toiminnallaan jätteiden määrää
Laaja-alainen osaaminen:
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Monilukutaito (L4)
 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä