13.4.10 Käsityö

1. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8
Tarkennuksia käsityön opiskeluun  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suunnittelu ja ideointi:

 • Ideoidaan tuotteita valittujen materiaalien ja teemojen pohjalta.
 • Kokeillaan vapaasti erilaisia materiaaleja.
 • Käytetään ideoinnin lähtökohtana esim. tarinaa tai elokuvaa (yhteistyö äidinkielen kanssa).
 • Tarjotaan monipuolisesti vaihtoehtoisia virikkeitä.
 • Esitetään omia suunnitelmia sanallisesti tai piirroksena.
 • Tutustutaan kirjallisiin ja kuvallisiin ohjeisiin.
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ideoinnin ja suunnittelun osana.
Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)
Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä ja hänessä herää uteliaisuus kokeilevaan käsityöhön.

Oppilas osaa ohjatusti toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja harjoittelee prosessin dokumentointia.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnittelutaitojen kehittymiseen ja kekseliäiden ratkaisujen tuottamiseen (T2, T3)

Valmistaminen:

 • Tutustutaan käsityön työvälineisiin ja materiaaleihin.
 • Mittaaminen
 • Saksilla leikkaaminen
 • Liitostekniikat: liimaaminen, naulaaminen
 • Käsin ompelu (langan ja neulan käyttö, solmu, päättely)
 • Lankatyöt: Ketjusilmukka
 • Rakennussarjat esim. legot
 • Opetellaan nimeämään työvälineet ja tekniikat oikein.
 • Työn viimeistely ikätasoisesti
 • Työturvallisuus, työskentelyasennot
 • Ekologinen näkökulma (esim. hukkamateriaalin hyötykäyttö)
Laaja-alainen osaaminen:
 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen (L3)
 • Työvälineiden tarkoituksenmukainen käyttötaito (L3)
 • Huomion kiinnittäminen työskentelyn ekologisuuteen, esim. hukkamateriaalin hyötykäyttö (L6)
Oppilas osaa ohjatusti valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

Oppilas ottaa vastuuta työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen tekemisen taidoissa (T2,T3) sekä työskentelyn sujuvuuteen ja tavoitteellisuuteen (T4).

Dokumentointi ja arviointi:

 • Itsearvioinnin yhteydessä eritellään käytettyjä materiaaleja ja työtapoja.
 • Oman työn arvostaminen, myös prosessin aikana.
 • Harjoitellaan oman sekä toisen työn arviointia.
Laaja-alainen osaaminen:
 • Oman toiminnan arvioimisen harjoittelu (L1)
 • Onnistumisen kokemukset (L2)
 • Harjoitellaan antamaan palautetta (L7) ja arvioimaan myös toisten työskentelyä (L4)
Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään
huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen sekä työskentelyn aikana että prosessin lopussa.

Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin. Eri vaiheiden dokumentointi, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa, toimii arvioinnin tukena.

Itsearviointi

2. lk


Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet T1, T2, T3, T4, T5,T6, T7, T8
Tarkennuksia käsityön opiskeluun  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suunnittelu ja ideointi:

 • Ideoidaan tuotteita valittujen materiaalien ja teemojen pohjalta.
 • Kokeillaan vapaasti erilaisia materiaaleja.
 • Käytetään ideoinnin lähtökohtana esim. tarinaa tai elokuvaa (yhteistyö äidinkielen kanssa).
 • Tarjotaan monipuolisesti vaihtoehtoisia virikkeitä.
 • Esitetään omia suunnitelmia sanallisesti tai piirroksena.
 • Tutustutaan kirjallisiin ja kuvallisiin ohjeisiin.
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ideoinnin ja suunnittelun osana.
Laaja-alainen osaaminen:
 • Omalle työskentelylle asetetaan tavoitteet ja arvioidaan niiden toteutumista (L1)
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön ideoinnin ja suunnittelun apuvälineenä (L5)
Oppilas kiinnostuu käsin tekemisestä ja hänessä herää uteliaisuus kokeilevaan käsityöhön.

Oppilas osaa ohjatusti toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja harjoittelee prosessin dokumentointia.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota suunnittelutaitojen kehittymiseen ja kekseliäiden ratkaisujen tuottamiseen (T2, T3)

Valmistaminen:

 • Tutustutaan käsityön työvälineisiin ja materiaaleihin.
 • Mittaaminen
 • Saksilla leikkaaminen
 • Liitostekniikat: liimaaminen, naulaaminen, ruuvaaminen
 • Käsin ompelu (langan ja neulan käyttö, solmu, päättely)
 • Lankatyöt: Ketjusilmukka
 • Rakennussarjat esim. legot
 • Opetellaan nimeämään työvälineet ja tekniikat oikein.
 • Työn viimeistely ikätasoisesti
 • Työturvallisuus, työskentelyasennot
 • Ekologinen näkökulma (esim. hukkamateriaalin hyötykäyttö)
Laaja-alainen osaaminen:
 • Työskentely oppitunneilla on tutkivaa ja kokeilevaa (L1)
 • Omaa työtä arvostetaan (L2)
 • Työturvallisuuden huomioiminen (L3)
 • Työvälineiden tarkoituksenmukainen käyttötaito (L3)
 • Huomion kiinnittäminen työskentelyn ekologisuuteen, esim. hukkamateriaalin hyötykäyttö (L6)
Oppilas osaa ohjatusti valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen.

Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

Oppilas ottaa vastuuta työstään ja toimii tavoitteellisesti.

Oppilas osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä, koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppilaan edistymiseen tekemisen taidoissa (T2,T3) sekä työskentelyn sujuvuuteen ja tavoitteellisuuteen (T4).

Dokumentointi ja arviointi:

 • Itsearvioinnin yhteydessä eritellään käytettyjä materiaaleja ja työtapoja.
 • Oman työn arvostaminen, myös prosessin aikana.
 • Harjoitellaan oman sekä toisen työn arviointia.
 • Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian käyttöön dokumentoinnin osana.
Laaja-alainen osaaminen:
 • Oman toiminnan arvioimisen harjoittelu (L1)
 • Onnistumisen kokemukset (L2)
 • Harjoitellaan antamaan palautetta (L7) ja arvioimaan myös toisten työskentelyä (L4)
Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään
huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja kannustamiseen sekä työskentelyn aikana että
prosessin lopussa.

Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin. Eri vaiheiden dokumentointi, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa, toimii arvioinnin tukena.

Itsearviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä