Lomakkeen ohjelmointi­mahdollisuudet

Leipätekstin muotoilukoodit

Lomakkeessa käytettävän tekstisisällön muotoilussa voi käyttää erilaisia tekstikoodauksia pelkän tekstin kirjoittamisen lisäksi. Tuetut merkintätavat:

Viittaukset ja linkit

Tavalliset linkkien osoitteet voi laittaa tekstin sekaan ja ne muutetaan automaattisesti linkeiksi. Jos linkin tekstin haluaa asettaa linkin osoitteesta poikkeavaksi, niin koodaus on [[URL Näytettävä otsikko]].

Erikoistapauksena palvelussa tunnistetaan linkkien osoitteet, jotka osoittavat palvelun sisäisiin lyhytosoitteisiin. Tällaisista linkeistä tehdään automaattinen upotus linkitetyn sisällön mukaan. Jos URL viittaa esimerkiksi kuvaan, tulee viittauksen tilalle automaattisesti kuva, jota näpäyttämällä pääsee linkitettyyn kuvaan. Vastaavasti toiselle sivulle viittaava URL saa linkkitekstikseen automaattisesti viitatun sivun otsikon, joka päivittyy automaattisesti, jos linkin kohteena olevan sivun otsikkoa muutetaan. Kuviin linkitettäessä voidaan lisäksi käyttää viittausmuotoa [[URL :optio]] (eli lyhytosoite, välilyönti, kaksoispisteellä alka option nimi). Tällöin voidaan käyttää seuraavia optioita:

Optio Vaikutus
:left kelluta kuva tekstin vasemmalle puolelle
:right kelluta kuva tekstin oikealle puolelle
:small näytä kuva päätelaitteen mukaisena pienenä kuvana (esimerkiksi älypuhelimessa tämä tarkoittaa älypuhelimelle sopivaa pientä kuvaa)
:medium näytä kuva päätelaitteen mukaisena keskikokoisena kuvana (esimerkiksi älypuhelimessa tämä tarkoittaa älypuhelimelle sopivaa keskikokoista kuvaa)
:center näytä kuva keskitettynä sivusuunnassa
:leftblock näytä kuva vasemmalle tasattuna
:rightblock näytä kuva oikealle tasattuna

Jos tarvitsee vain option :small tai :medium, kaksoispisteen voi jättää pois.

Lisäksi eräisiin palveluihin osoittavista linkeistä tehdään automaattinen upotus, jos mahdollista. Esimerkiksi Youtube-palvelun videoihin osoittavien linkkien tekstistä tehdään automaattisesti videoupotus. Jos halutaan tehdä pelkkä linkki, voidaan käyttää edellä mainittua muotoa [[URL linkin otsikko]].

Numeroimaton lista

Aloita kukin rivi tähdellä ja välilyönnillä. Esimerkki:

* Ensimmäinen listan kohta.
* Toinen listan kohta.

Numeroitu lista

Aloita kukin rivi risuaita-merkillä ja välilyönnillä. Esimerkki:

# Ensimmäinen listan kohta.
# Toinen listan kohta.

Tähden tai risuaita-merkin kirjoittaminen rivin alkuun

Jos halutaan kirjoittaa tähti- tai risuaita-merkki rivin alkuun ilman listan tekemistä, tulee tähden tai risuaidan eteen kirjoittaa kenoviiva (\). Esimerkki:

\* Pakollinen kenttä

Sanojen korostaminen lauseessa

Sana lihavoidaan, jos se on ympäröity tähti-merkeillä ja se kursivoidaan, jos se on ympäröity alaviivoilla. Esimerkki:

Tässä lauseessa on *lihavoituja* ja _kursivoituja_ sanoja.

Lomakkeen tekstikoodauksen tarkka kuvaus

Lomakkeet koodataan pelkkää tekstiä kirjoittamalla. Peruslähtökohtana on kirjoittaa sisältöä vastaavasti kuin normaalin tekstinkin muotoilussa. Lisäksi Lomake-työvälineessä voi käyttää lomakekenttiä, jotka koodataan hieman samaan tapaan kuin normaalin tekstin sisällä olevat viittauksetkin.

Kaikki lomakekentät koodataan merkinnöillä, jotka ovat muotoa [[{kentän tyyppi}{lisävalintoja}]]. Esimerkiksi [[_____]] on lyhyt tekstikenttä, jossa ei oletuksena lue mitään. Tuettuja kenttätyyppejä ovat seuraavat:

[[_]]
Tekstikenttä, joka on koko rivin mittainen.
[[______]]
Tekstikenttä, joka on yhtä monen merkin mittainen, kuin merkinnässä on alaviivoja (yhden merkin mittaista tekstikenttää ei voi tehdä).
[[_:h=5]]
Monirivinen tekstikenttä, jossa on niin monta riviä, kuin lisävalinta h määrittää.
[[x]]
Valintaruutu ("rasti ruutuun laatikko"), jonka käyttäjä voi halutessaan rastittaa.
[[o]]
Radiopainike ("pyöreä täppä"-nappula), joissa yhdestä painikeryhmästä voi valita aina vain yhden valinnan. Ensimmäinen ryhmän painike on oletuksena valittu.
[[_:v=vastaus1|vastaus2:s=1:t=vinkkiteksti]]
Aukkotehtävä, jonka koko määräytyy sen oikean vastauksen merkkien mukaan, joka sisältää eniten merkkejä. vastauksen perusteella. Mahdolliset oikeat vastaukset määritellään lisävalinnalla :v ja jos kenttään kelpaa usea eri vastaus, niin eri vaihtoehdot erotellaan putkimerkillä |. Lisävalinnalla :s voidaan määritellä oikeasta vastauksesta annettava pistemäärä ja lisävalinnalla t voidaan määritellä vikkiteksti, jolla voidaan antaa käyttäjälle vihjettä oikeasta vastauksesta. Jos väärästä vastauksesta halutaan antaa jokin (esimerkiksi negatiivinen) pistämäärä, niin se voidaan määritellä lisävalinnalla :u. Lisävalintoja ei tarvitse käyttää, jos vihjettä tai pistemääriä ei ole tarvetta käyttää. Aukkotehtävässä minimissään on vain koodi [[_:v=oikea vastaus]].
=== väliotsikon teksti
Tämä merkintä aloittaa uuden osan lomaketta, jossa osuuden otsikoksi tulee "väliotsikon teksti". Tämä merkintä tulee aloittaa rivin alusta.
Lisäksi on mahdollista tehdä Likert-kyselylomake käyttämällä seuraavaa koodausta:
[[likert:5]]
Väittämän 1 teksti
Väittämän 2 teksti
Väittämän 3 teksti
[[/likert]]
Tällöin muodostuu Likert-kyselylomake (tai kenttä), jossa on kolme väittämää, joissa on kussakin 5 vaihtoehtoa ja oletuksena on aina valittuna keskimmäinen valinta. Lomaketta, jossa mikään valinnoista ei ole valmiiksi valittu ei ole mahdollista tehdä. Kenttien lisävalinnat kirjoitetaan kentän tunnuksen jälkeen käyttäen ensin erotinmerkkiä (kaksoispiste, :) ja tämän jälkeen lisävalinnan tunnistekirjain ja välittömästi sen jälkeen yhtäsuuruusmerkki (=) ja sen jälkeen lisävalinnan arvo. Mahdolliset lisävalinnat:
v
Tekstikentässä oikea vastaus (aukkotehtävä)
w
Tekstikentän leveys merkkien lukumääränä (jos tekstikentän koko on määritelty sekä alaviivojen lukumäärällä, että lisävalinnalla :w niin käytetään lisävalinnan arvoa.
h
Tekstikentän oletuskorkeus rivien lukumääränä. Joissakin selaimissa käyttäjä voi muuttaa tekstikentän korkeutta itse.
s
Oikeasta vastauksesta annettava pistämäärä, jos kyseessä on aukkotehtävä, tai valinnasta annettava pistemäärä, jos kyse on valintaruudusta tai radiopainikkeesta.
u
Väärästä vastauksesta annettava pistämäärä, jos kyseessä on aukkotehtävä, tai valinnan puuttumisesta annettava pistemäärä, jos kyse on valintaruudusta tai radiopainikkeesta.
p
Tekstikentän oletusarvo kun lomakkeelle saavutaan. Tässä voidaan käyttää haluttaessa kahta erikoisarvoa $name tai $time, jos halutaan esitäyttää tekstikenttään kirjautuneen käyttäjän nimi tai lomakkeen avaushetken kellonaika.
t
Tekstikentässä käyttäjälle näytettävän vihjeen teksti. Vihje tulee näkyviin, kun kentän perään ilmestyvää pientä vihreää kysymysmerkkiä osoitetaan hiiren kursorilla. Kaikki selaimet eivät välttämättä kykene näyttämään vihjetekstiä, joten lomakkeen käyttämistä ei tule suunnitella tällaisten vihjeiden varaan.

Jos haluat kirjoittaa jonkin koodauksesssa käytetyn erikoismerkin tekstin sisällöksi, sinun tulee käyttää merkkiviittausta. Alla on lista palvelun käyttämistä erikoismerkeistä ja niitä vastaavat merkkiviittaukset:

Merkki Merkkiviittaus
* *
| |
[ [
] ]
$ $

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä