TS Teenkö uudesta vai hyödynnänkö vanhaa (9.lk)

TS Teenkö uudesta vai hyödynnänkö vanhaa

Laajuus: 2 kurssia, 9. luokkalaiset

Tavoitteet:
- opittujen tietojen ja taitojen syventäminen ja soveltaminen
- käsityöprosessin entistä parempi hallinta
- luovan, keksivän ja kokeilevan käsityötaidon vahvistaminen
- tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen käsityössä
- kädentaitojen ja kestävän kehityksen välisen yhteyden tunnistaminen

Sisältö:
- valmistetaan vaatteita, käyttö- ja koristetekstiilejä
- hyödynnetään ja uudistetaan käytettyjä materiaaleja ja tuotteita mahdollisuuksien mukaan