KU Kuvanveisto ja keramiikka (8.lk)

Kuvanveisto ja keramiikka

Laajuus 2 kurssia, 8.-luokkalaisille

Sisältö ja työskentelytavat:


Kolmiulotteisia töitä eri menetelmin. Toteutetaan astioita, veistoksia, installaatioita ja ympäristötaideteoksia yksilö- ja ryhmätöinä.
Kurssilla kehitetään muodon, tilan ja mittasuhteiden hahmotuskykyä ja saadaan oppia perusrakenteiden tekemiseen.
Tutustutaan tuotesuunnitteluun, teolliseen muotoiluun ja kuvanveistoon sekä design-esineiden syntyyn ja tekijöihin.


Tavoitteet:

Työskentelyssä näkyy suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Teokset ovat huolellisesti valmistettuja ja viimeisteltyjä. Opitaan sanallisesti arvioimaan - ja arvostamaan - omaa ja toisten etenemistä ja onnistumisia.
Työskentelyprosessi tallennetaan vaihe vaiheelta portfolioon.