KU Kuvataiteilijan työpaja (9.lk)

Kuvataiteilijan työpaja

Sisältö ja työskentelytavat:

Kurssi mahdollistaa pitempikestoiset kuvataiteelliset projektit. Oppilas voi valita itselleen sopivat tekniikat/menetelmät, jolla toteuttaa teoksensa. Käytössä on lukuisia piirustus-, maalaus- ja grafiikan menetelmiä, sekä digitaalinen kuva ja video.

Toteutetaan sekä oppilaiden itse ideoimia että yhteisiä aiheita kurssin aikana.
Lähtökohdat kuvan teolle ovat moninaiset: kuvataiteen ajankohtaisia ilmiöitä ihmetellään sekä kurkistetaan sopivin kohdin taidehistoriaan, etsitään sopivat luontokohteet, kuvitetaan tekstejä jne. Tehdään taidenäyttelykäyntejä.

Tavoitteet:
Työskentelyssä näkyy suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys. Teokset ovat huolellisesti valmistettuja ja viimeisteltyjä. Opitaan sanallisesti arvioimaan - ja arvostamaan - omaa ja toisten etenemistä ja onnistumisia.
Työskentelyprosessi tallennetaan vaihe vaiheelta portfolioon