SA Saksa (9.lk)

SA Saksa (9.lk)

Laajuus: 2 vuosiviikkotuntia, 9-luokkalaiset
Kirja: Magazin.de 2

Tavoitteet:
-Vahvistaa saksankielisten maiden kulttuurintuntemusta
-Vahvistaa kielitaidon kaikkia osa-alueita sekä oppimaan oppimisen taitoja
-Oppia kielellistä päättelykykyä
-Oppia ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä

Sisällöt:
-Kerrataan ja vahvistetaan edellisen vuoden asioita
-Harjoitellaan kielen käyttöä ja osa-alueita eri menetelmin ja erilaisia tekstilajeja käyttäen
-Vahvistetaan sanastoa ja opiskellaan uusia rakenteita
-Harjoitellaan matkustamiseen liittyviä kielenkäyttötilanteita