Oppilashuolto

Tärkeät yhteystiedot


kouluterveydenhoitaja:
Riina Saari, puh. 040 5475 863
riina.saari@pihlajalinna.fi

koulukuraattori:
Niina Kara
, puh. 040 6312 225
niina.kara
@hyvaep.fi

merkkari
Elina Peurala, puh. 040 1371 530
elina.peurala@pihlajalinna.fi

koulupsykologi
Kirsi Sepänmaa, puh. 040 1371 436
kirsi.sepanmaa@pihlajalinna.fi

Opiskelijahuollon henkilöstölle vo laittaa viestiä myös Wilman kautta,

Oppilashuolto lyhyesti

Kuortaneen kunnan oppilashuoltotyön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea ja edistää oppilaan kasvua, kehitystä ja oppimista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Oppilashuolto on kouluyhteisön kehittämistä turvalliseksi oppimis-ympäristöksi, jossa opitaan, kasvetaan, ennaltaehkäistään ja ratkaistaan ristiriitoja.

Tavoitteena on, että oppilas voi kokea koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työpaikaksi, jossa hän saa riittävästi ohjausta ja tukea sekä apua ongelmatilanteissa. Oppilaan asioita hoidetaan luottamuksellisesti. Ratkaisuja pulmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa laadittujen suunnitelmien ja sovittujen pelisääntöjen mukaisesti. Koulussa tätä työtä johtaa rehtori.

Oppilashuollon toimijoita

Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun koko henkilökunnalla. Kouluilla työskentelevään oppilashuoltohenkilöstöön kuuluvat opetushenkilöstön lisäksi henkilökohtaiset avustajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, sosiaalityöntekijät, psykologit sekä muut tapaus-kohtaiset yhteistyötahot.

Opiskelijahuoltoryhmä

Koululla toimii oma yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä, jonka toimintaa johtaa koulun rehtori.

KOULUN HENKILÖKUNTA

SEURAA:

  • koko kouluyhteisön vointia

  • erikseen yksittäisten luokkien ja eri ryhmien hyvinvointia

  • yksittäisen oppilaan koulunkäynnin edistymistä

  • ja huolehtii siitä, että oppilaan tarpeet huomioidaan koulun arjessa

TEHTÄVIIN KUULUU MYÖS:

  • kouluruokailun seuranta ei valvonta

  • TET-paikkojen turvallisuus ja sen arviointi

  • koulukuljetukset, odotusajat

  • tapaturmat ja niiden ennalta ehkäisy

  • koulun turvallisuusasiat

  • lastensuojeluilmoitusten teko koulun havaitsemissa tapauksissa

KOULUTERVEYDENHOITAJA

Kouluterveydenhoitaja on tavoitettavissa koululla kahtena päivänä viikossa ja hänen luokse voi tulla jos mikä tahansa asia mietityttää tai painaa mieltä. Terveydenhoitaja auttaa terveyteen liittyvissä asioissa ja hän ohjaa tarvittaessa myös lääkärille. Terveydenhoitaja kutsuu oppilaat säännölisesti terveystarkastuksiin.

KURAATTORI

Kuraattorin luokse voi tulla jos mikä tahansa asia mietityttää tai painaa mieltä. Kuraattori auttaa koulunkäyntiin liittyvissä pulmissa (esimerkiksi poissaolot, stressi, motivaatio-ongelmat) mutta kuraattori on tehtävässään kiinnostunut ja auttaa ja tukee myös koulun ulkopuolisissa asioissa (esimerkiksi kaverisuhdeongelmat, seurusteluasiat ja muut ihmissuhdeasiat, päihteiden käyttöön liittyvät asiat).

Kuraattori on tavattavissa kahtena päivänä viikossa koululla ja muinakin aikoina tarvittaessa.

 

KOULUPSYKOLOGI

Koulupsykologi antaa oppilaille apua psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Tehtävään kuuluu myös antaa konsultaatioapua koulun henkilökunnalle opiskelijoiden psyykkiseen hyvin-vointiin liittyvissä asioissa, suorittaa psykologisia tutkimuksia ja osallistuu tarvittaessa oppilas-huoltoryhmiin. Psykologille ajanvaraus useimmin opiskeluterveydenhoitajan tai kuraattorin kautta.

MERKKARI
Merkkari ohjaa nuorta erilaisissa elämää kuormittavissa tilanteissa, kasvukysymyksiin liittyvissä haasteissa ja arjen hallinnan pulmatilanteissa. Tapaamiset ovat nopeasti järjestettävissä ja ovat nuorille helposti saatavilla.

 

LÄÄKÄRI

Koululääkäri on opiskelijoita koskevissa asioissa lääketieteen asiantuntija. Koululääkärille ohjaudutaan pääsääntöisesti terveydenhoitajan kautta.


 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä