Kuvataide

Yleistä

Kuvataideopetuksessa opimme itsestämme, toisistamme, ympäristöstämme ja maailmastamme käyttäen kuvataiteen työtapoja ja välineitä. Havainnoimme ja tutkimme kulttuurien piirteitä eri aikakausilta ja opimme ymmärtämään visuaalisia ilmiöitä yhteiskunnassa.

Kuvataiteen tunneilla opitaan käyttämään tekniikoita, välineitä ja materiaaleja, kuvallisiin ilmaisukeinoihin liittyviä käsitteitä (esimerkiksi sommittelu, harmonia) sekä laajempia visuaalisia ilmiöitä ja sisältöjä kuvaavia käsitteitä. Opetuksessa tuetaan tutkivaa ja ilmiökeskeistä työskentelytapaa. Oppijaa haastetaan kehittämään omaa kuvallista ilmaisuaan, käyttämään monipuolisesti materiaaleja, tekniikkoja ja ilmaisutapoja, ja arvostamaan omaa ja toisen työtä.

Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita ja ymmärtää maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen monimuotoisuutta. Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, joita tarvitaan eri ympäristöissä ja tilanteissa, opiskeltaessa sekä työ- ja arkielämässä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Kuvataiteessa harjoitetaan taitoja hankkia, yhdistää, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa.

Kuvataiteen arviointi on vuorovaikutteista ja jatkuvaa; sekä työskentelyprosessi että lopputulos on arvioinnin kohteena.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä