Oppilaskunta ja tukioppilaat

Toiminta lyhyesti

Oppilaskunta
Oppilaskunta käsittää luokat 7.-9. Oppilaskunta valitsee keskuudestaan oppilaskunnan hallituksen. Oppilaskuntatoiminnan tehtävänä on edistää oppilaiden aktiivista roolia koulun yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa lasten ja nuorten demokraattista toimintakulttuuria. Oppilaskuntatoimintaa ohjaavana opettajana toimii Taina Palomäki.

Tukioppilaat ja oppilaskunta tekevät yhteistyötä. He suunnittelevat toimintaansa ohjaajien johdolla.

Tukioppilaat
Opettajakunta valitsee seitsemäsluokkalaisista hakijoista tukioppilaat, jotka toimivat tehtävässä kaksi seuraavaa vuotta. Tukioppilastoiminta on vertaistukea: nuoret tukevat toisiaan keskustelemalla ja järjestämällä yhteistä toimintaa. Toiminta lisää nuorten välistä vastuuntuntoa, vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteistyötä koulussa. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä toverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Tukioppilastoiminta parantaa koulun työskentelyilmapiiriä muun muassa ehkäisemällä koulukiusaamista, sovittelemalla ristiriitatilanteissa ja edistämällä suvaitsevaisuutta. Tukioppilaiden järjestämä toiminta luo me-henkeä koulussa ja edesauttaa hyväksyvän ja myönteisen ilmapiirin ja yhteisön syntymistä. Tukioppilastoimintaa ohjaa Pirjo Hautaniemi.

Tukioppilaat ja oppilaskunta tekevät yhteistyötä. He suunnittelevat toimintaansa ohjaajien johdolla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä