TN Puutyöt (8.lk)

Puutyöt

Laajuus: 2 kurssia, 8. luokkalaiset

Tavoitteet:
- puuteknologian perusteisiin tutustuminen
- käsityökalujen ja koneiden turvallinen käyttäminen
- perustekniikkoihin sekä eri pinnankäsittelymenetelmiin tutustuminen
- oman suunnittelun kehittäminen

Sisällöt:
- puuntyöstömenetelmien perusteiden opiskelua
- käsityövälineiden sekä koneiden turvallisen käytön harjoittelu
- eri pinnankäsittelymenetelmien harjoittelu
- omavalintaisia töitä
- työt voivat sisältää joitain osia/osuuksia myös muista teknisen työn osa-alueista (metalli, elektroniikka, koneoppi)