MU Musiikki soi! (8.lk)

Musiikki soi!

Tavoitteet:

-Kehittää eri instrumenttien soittotaitoja
-Kehittää oppilaan äänenkäyttöön, laulutaitoa ja ilmaisukykyä
-Oppii toimimaan yhdessä musisoivan ryhmän jäsenenä
-Saa valmiuksia musiikin teknologian hyödyntämiseen

Sisällöt:

-Kitaran-, basson-, ja rumpujensoiton sekä kosketin- että perkussiosoittimien soittotaitojen kehittämistä
-Oppimateriaalina käytetään monipuolista soitto- ja lauluohjelmistoa
-Kehitetään valmiuksia laulaa sekä yksin että yhdessä muiden kanssa
-Lisätään valmiuksia musiikilliseen keksimiseen ja improvisointiin

kohderyhmä: 8. luokkalaiset

kesto: 2 kurssia

arvioidaan: numerolla