Yrittäjämäinen toimintatapa

YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTATAPA

Yrittäjämäinen toimintatapa

Opetuksen tärkein tehtävä on antaa perusedellytykset työn tekemiselle.

Eteläpohjalaisen perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan:

”Yrittäjämäinen toimintatapa pitää sisällään innovatiivisuuden, hallitun riskinoton sekä tavoitteellisen toiminnan. Yrittäjämäisesti toimiva ihminen uskaltaa ottaa uusia askeleita, vaikka niissä voisi epäonnistuakin. Yrittäjämäiseen toimintaan liittyy myös vastuullinen suhtautuminen
kaikkeen tekemiseen sekä oman itsen tavoitteellinen kehittäminen.”

(Lähde: Eteläpohjalainenperusopetuksen opetussuunnitelma 2016)