TN Elektroniikka (9.lk)

Elektroniikka

Laajuus: 2 kurssia, 9. luokkalaiset

Tavoitteet:
- sähköopin ja elektroniikan perusteisiin tutustuminen
- elektroniikan peruskomponenttien tunnistaminen sekä toiminnan ymmärtäminen
- yksinkertaiset sähköopin perusmittaukset esim. yleismittarilla

Sisällöt:
- sähköopin perusteiden opiskelua mm. virta, jännite, resistanssi, tasa- ja vaihtovirta
- elektroniikan peruskomponenttien toiminta
- sähköopin perusmittauksien harjoittelu
- erilaisten elektroniikan rakennus-sarjojen valmistaminen sekä omavalintaiset työt
- työt voivat sisältää joitain osia/osuuksia myös muista teknisen työn osa-alueista (metalli, puu, koneoppi)