SA Saksa (8.lk)

SA Saksa (8 lk)

Laajuus: 2 vuosiviikkotuntia, 8-luokkalaiset
Kirja: Magazin.de 1

Tavoitteet:
-Tutustua uuteen kielialueeseen ja oppia ymmärtämään uuden kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa kieliin.
-Tutustua ja herättää kiinnostus saksankielisten maiden kulttuuriin
-Oppia kielen oppimistaitoja
-Oppia tulkitsemaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä sekä tuottamaan itse pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista, kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen.


Sisällöt:
-Harjoitellaan kielen käyttöä eri menetelmin (puhuminen, lukeminen, kuunteleminen pienimuotoinen kirjoittaminen)
-Käydään läpi kielen perussanastoa ja -rakenteita
-Harjoitellaan ääntämistä
-Keskeisinä aihepiireinä esimerkiksi perhe, ystävät, harrastukset ja koulu