Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Yleisesti

Oppilaanohjauksessa tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Erityisesti kiinnitetään huomiota nivelvaiheisiin, ts. siirryttäessä alakoululta yläkouluun ja yläkoulusta toiselle asteelle. Oppilaan-ohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, sujuvuutta, tasa-arvoa ja turvalli-suutta sekä ehkäistä syrjäytymistä koko perusopetuksen ajan.

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan oppimisvalmiuksia ja tukea oppilaan tulevaisuuden suunnitteluun liittyvää kasvua. Jokaisen perusopetuksen päättävän oppilaan olisi löydettävä itseään kiinnostava ja omille taipumuksille sopiva jatkokoulutuspaikka. Keskeisinä elementteinä oppilaanohjauksessa ovat sekä perusasteen opiskelun että jatko-koulutusvalinnan ohjaaminen.

Vuosiluokat 7-9

Perusopetuksen 7-9 luokkien oppilaanohjaus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauksesta, yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta, pienryhmäohjauksesta sekä työelämään tutustumisesta eri muodoissa.

1. Luokkamuotoinen ohjaus yläkoulussa luokka-asteittain

7. luokalla ohjauksen tavoitteena on selvittää oppilaalle uuden koulun käytäntöjä, perehdyttää oppilas yläkoulun käsitteisiin, tuntijakoon ja arviointiin. Oppilaanohjauksessa opiskellaan myös opiskelutekniikkaa ja pyritään vahvistamaan oppimisvalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee valinnaisainevalinnat 8. luokkaa varten.

8. luokalla oppilas perehtyy jo Suomen koulutusjärjestelmään ja oppii etsimään tietoa työelämästä ja ammattialoista. Ohjauksen tavoitteena on myös lisätä oppilaan itsetuntemusta tulevaa jatkokoulutusvalintaa varten. 8.luokan aikana oppilas valitsee valinnaisaineet 9. luokkaa varten.

9. luokalla ohjauksen pääpaino on jatko-opintoihin ohjaamisessa. Suomen koulutusjärjestelmä ja erilaiset jatkokoulutusvaihtoehdot käydään perusteellisesti läpi. Lisäksi syvennetään oppilaan tiedonhakutaitoja koulutuksista ja ammateista. Oppitunneilla vierailee eri oppilaitosten edustajia kertomassa opintotarjonnastaan. Myös työ- ja elinkeinotoimiston kanssa tehdään yhteistyötä niin, että toimiston edustaja käy pitämässä oppitunnin toimiston palveluista. Teemoina käsitellään myös opiskelua ja työskentelyä ulkomailla sekä yrittäjyyttä. 9. luokan aikana tehdään opintokäyntejä oppilaita kiinnostaviin toisen asteen oppilaitoksiin.

2. Henkilökohtainen ohjaus

Oppilaanohjaaja haastattelee jokaisen yläkoululaisen 7. luokan syksyllä, 8. luokan keväällä ja 9. luokan heti kevätlukukauden alkaessa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa käsitellään yleensä koulunkäynnin sujumista, oppilaan etenemisestä oppiaineissa, arvioidaan hänen opiskelutaitojaan sekä vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan.

9. luokan aiheena henkilökohtaisessa ohjauksessa on erityisesti ohjaaminen jatko-opintoihin. Oppilaanohjaaja kuulee oppilasta, vastaa hänen mahdollisiin kysymyksiinsä, esittää vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, jotka antavat oppilaalle eväitä pohtia itselleen sopivaa jatkokoulutusvaihtoehtoa. Ohjauksen tarve on aina henkilökohtaista, määrä riippuu oppilaan tilanteesta.

3. Työelämään tutustuminen

Oppilaille järjestetään työelämään tutustumisen jaksoja. Jaksot ovat osa koulun opetussuunitelmaa ja niiden tarkoituksena on lisätä nuorten elinkeinoelämän tuntemusta ja työn arvostusta. Työelämään tutustumisesta pyritään saamaan vinkkejä myös oman elämänuran suunnitteluun.

7. luokka

    • 1 päivä 

8. luokka

    • 1 viikko (5 koulupäivää) koulun ulkopuolella

9. luokka

    • 2 viikkoa (10 koulupäivää) koulun ulkopuolella

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä