Nuorten suomalaisuus on avointa ja kansainvälistä liikkuvuuden maailmassa