3/2018

Uutiskirje 3/2018

2

Kiuru tk2.JPG

Alakoulusta yläkouluun yhtenäis- ja erilliskouluissa

Suomessa alakoulusta yläkouluun siirrytään tavallisimmin 12‒13 vuoden iässä. Tuolloin nuoren elämässä tapahtuu monia haasteellisia muutoksia, kuten puberteettiin liittyviä fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia sekä alakoulusta yläkouluun siirtymiseen liittyviä fyysisen ja sosiaalisen lähiympäristön muutoksia. TIKAPUU-pitkittäishankkeessa selvitettiin, miten yhtenäis- tai erilliskoulua käyvät nuoret kokevat alakoulusta yläkouluun siirtymisen.
Lue lisää >>