Liikkuva koulu

Liikkuva koulu on hallituksen kärkihanke 2015-2018

Suomalaisissa tutkimuksissa reippaan liikunnan määrän ja hyvien motoristen taitojen on havaittu olevan yhteydessä parempaan tarkkaavaisuuteen ja parempaan päättelykykyyn. Nämä tutkimustulokset tukevat kansainvälisiä tuloksia, joissa liikunnan on havaittu edistävän tiedollista toimintaa, erityisesti toiminnanohjausta, joka on olennaisessa roolissa päätöksen teossa, ongelmanratkaisussa ja uuden oppimisessa. Lisäksi liikkumisen on havaittu nostavan itsetuntoa, lisäävän kouluviihtyvyyttä, oppitunneilla osallistumista ja työrauhaa. Nämä ovat myös selityksiä sille, miksi liikkuminen on hyödyllistä koulumenestykselle ja oppimiselle. (https://liikkuvakoulu.fi/tarinat/miksi-liikkuminen-t%C3%A4rke%C3%A4%C3%A4-oppimiselle )

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu vähintään tunnin päivässä.