Liikkuva koulu

Aktiivisempia ja viihtyisämpiä koulupäiviä!

Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Keskeistä on:

  • oppilaiden osallisuus

  • oppimisen edistäminen

  • lisää liikettä – vähemmän istumista.

Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.