Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirjat 2018-19

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 27.5.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
maanantaina 27.5. koulun pihalla


Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paanane) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

Mäkiautokisan hienoimman auton valinta

Oppilaskunnan hallitus kokoontui perinteisesti mäkiautokisan yhteydessä valitsemaan kisan hienoimman, kauneimman ja / tai siisteimmän auton. Kaikkien äänet laskettiin, monta autoa sai ääniä ja kahden auton päätyessä tasapisteisiin, äänestettiin vielä uudelleen. Vuoden 2019 siisteimmän mäkiauton tittelin sai Nalle Puh -auto sinisen Lilo & Stich -auton ollessa hienona kakkosena. Kaiken kaikkiaan kisassa oli mukana monta hienosti tehtyä ja viimeisteltyä autoa aina musiikkia myöten.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 24.4.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
keskiviikkona 24.4.2019 opetushenkilöstön huoneessa klo 10.00.


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19: (varajäsen suluissa): Oliver Kamula 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Haapajärven kaupungin talousohjelma ja sen vaikutukset K.J. Ståhlbergin kouluun
- Rehtori Jari Saaranen kertoi kiirastorstaina 18.4. julkistetun Haapajärven kaupungin talousohjelman suunnitelmista ja konkreettisista vaikutuksista K.J. Ståhlbergin kouluun ja sen toimintaan. Esitetty ohjelma oli jätetty pöydälle tiistain 22.4. kaupunginhallituksen kokouksessa äänin 6-3. Pöydälle jättäminen mahdollistaa sen, että K.J. Ståhlbergin koulun oppilaat, henkilöstö ja huoltajat voivat ottaa kantaa asiaan ennen kuin ohjelmasta päätetään kaupunginvaltuustossa 29.5. Oppilaskunnan hallitus keskusteli aiheesta paljon ja oli hyvin huolissaan säästöohjelmasta ja sen vaikutuksista sekä K.J. Ståhlbergin että muihin kouluihin.

Oppilaskunnan hallituksen huolenaiheet ja huomiot säästöohjelman eri kohtiin mm.:

Esikoulurakennus päiväkotikäyttöön:

 • Koulun pihan telineet eskareille vaarallisia.
 • Koulun piha tulisi täyteen.
 • Koulun ja esikoulurakennuksen väliin pitäisi rakentaa aita, että päiväkotilapset eivät karkaisi.
 • Piha pienenisi.
 • Eskarilaisilla pelottavaa olla koulun pihalla isojen oppilaiden keskellä.
 • Eskareille pitää olla leikkitilaa, nurkkaus, sohva, leluja, kirjoja, toimisto, pienryhmätila, keittiö, leikkihuone, leikkikeittiö.
 • Söisivätkö päiväkotilapset koululla? Miten mahtuisivat?
 • Miten eskarilaisten vaatteiden kuivatus onnistuisi koululla?
 • Missä päiväkotilapset nukkuisivat eskarissa? Missä on päiväunien paikka? Pitäisikö eskarirakennusta sitten laajentaa?

 

Viiden luokaopettajan viran ja yhden erityisopettajan viran poisto K.J. Ståhlbergin koululta:

 • Keskittyminen isoissa luokissa vaikeaa.
 • Opella ei ole aikaa huomata kaikkia isossa ryhmässä.
 • Opettajan aika oppilaalle, lapsen tarpeet!
 • Melumäärä isossa luokassa liian suuri.
 • Luokkien yhdistäminen ja jako uudelleen harmittaisi – luokkakaverit ja kaverit.
 • Sählyturnaukset ja muut tapahtumat – joukkueet vähenisivät.
 • Miksi K.J. Ståhlbergin koululle on esitetty näin isot säästöt?
 • Tasapuolisuus säästöissä.

Yleisesti säästöohjelmasta:

 • Voiko tehdä pienempiä säästöjä, ei näin järkyttäviä?
 • Eikö muissa kouluissa voi yhdistää, esimerkiksi KJS:lta kaksi virkaa, muualta kaksi?
 • Kyläkouluilla taksimatkat voivat olla myös pitkiä.
 • Kyläkoulujen lakkauttaminen harmittaa.

- Oppilaskunnan hallituksen mielipiteet viedään eteenpäin 25.4. pidettävään yhteiseen henkilöstön infoon, jossa asiaa käsitellään edelleen. Aiheeseen liittyvä vanhempainilta järjestetään torstaina 25.4.

5 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 2.4.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous tiistaina 2.4.2019 5A-luokassa klo 10.35.


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen. Unesco-työryhmän Annika Mäkelä osallistui myös kokoukseen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19: (varajäsen suluissa): Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston AVI:n koordinoiman Erasmus+ -hankkeen ideointia
- Tarja Olkkonen ja Annika Mäkelä kertoivat Aluehallintoviraston suunnittelemasta kuntien yhteisestä Erasmus+ -kansainvälisyyshankkeesta, johon haetaan mukaan innostuneita kouluja Pohjois-Suomen alueelta. Hankkeen vetäjänä on Sirpa Kova AVI:sta. Sen suunnittelun pohjaksi haetaan koulujen toiveita, joita koulun Unesco-ryhmä ideoi kokouksessaan 27.3. Hankkeen alustavat AVI:n antamat suuntaviivat käytiin yhdessä läpi. Unesco-työryhmän tekemään pohjaa täydennettiin oppilaskunnan hallituksen ideoilla ja ajatuksilla. Yhteinen koonti:

Mukaan yhteiseen Erasmus+ KV-liikkuvuushankkeeseen 2020 - K.J. Ståhlbergin koulun Unesco-ryhmän ja oppilaskunnan hallituksen ideoita, ajatuksia, toiveita ja tavoitteita yhteisen Erasmus+ -hankkeen alkuun

Hankkeessa käytetään monipuolisesti TVT:n mahdollisuuksia. TVT on Haapajärven koulutoimen yhteinen painopistealue tulevana lukuvuonna 2019-2020. Hanke tukee OPS2016 laaja-alaisen osaamisen tavoitteita L2 kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu:

”Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. … Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. … Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. …”

sekä L5 tieto- ja viestintätekninen osaaminen:

”Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. … Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. …”

MITÄ - tavoitteena hankkeessa:
· kulttuureihin tutustuminen
· kulttuurien kohtaaminen, erot ja yhtäläisyydet, erilaiset tavat
· eri kieliin tutustuminen – kielirikasteisuus ja kielisuihkutus
· lisäksi sukelluksia syvemmälle eri kulttuureihin
· uudet tuttavuudet ja kontaktit oppilaat, opettajat, ohjaajat

KETKÄ - mukana hankkeessa:
· koko koulu: oppilaat, opettajat, ohjaajat

MITEN – toiminta hankkeessa:
· opettajien ja ohjaajien liikkuvuus
· oppilasliikkuvuus (jos hanke näin päättää)
· yhteistyö
· KV-kerhotoiminta

Job shadowing
· Miten opetetaan lukemaan?
· Miten matematiikkaa opetetaan?
· Miten kieltenopetusta toteutetaan?
· toiminnallisuus eri aineissa
· erilaiset työmuodot
· tuen muodot ja tavat

”School shadowing” – kouluvierailut
· Miten koulupäivä etenee – uusia ideoita omaan toimintaan?
· Millainen on koulupäivän pituus?
· Mitä ovat opiskeltavat aineet?
· Millaisia opetustapoja käytetään? Onko niissä eroja ja yhtäläisyyksiä?
· Miten liikuntatunnit toteutetaan?
· Onko kouluissa valinnaisaineita? Jos on, niin mitä?
· Järjestääkö koulu vapaa-ajan toimintaa?
· Onko koulunkäynti maksullista?
· Mitä oppilaiden vapaa-aikaan kuuluu? Mitä he harrastavat?
· Koulujärjestelmän erot ja yhtäläisyydet, esim. maksaako koulunkäynti? Suomessa on ilmainen kouluruoka, miten tilanne on muualla?
· Yhteiskuntien erot ja yhtäläisyydet: terveyspalvelut, maksullisuus? Onko kouluilla kouluterveydenhoitajaa ja koululääkäriä?

TUOTOKSET - konkreettiset toiminnat hankkeessa:
· tehdään animaatioita / pieniä videoita oman kulttuurin olennaisista piirteistä, esimerkiksi kansalliseläin, - kukka, -ruuat, -lajit ym.
· oppilaiden omien kontaktien luominen eri maista olevien oppilaiden kanssa
· pieniä kulttuuriin liittyviä tietoiskuja videoiden avulla
· videot jaetaan mukana olevien koulujen kesken TVT:aa apuna käyttäen

Koonti toimiteaan eteenpäin AVI:iin ja sivistysjohtaja Veijo Tikanmäelle. Hankkeen yhteissuunnitelu jatkuu toukokussa Skype-palaverilla.

5 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 12.3.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 12.03.2019 K.J. Ståhlbergin koulun opetushenkilöstönhuoneessa klo 10.00.


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki mukana olleet uudet ja vanhat oppilaskunnan hallituksen jäsenet tervetulleeksi lukuvuoden ensimmäiseen kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paanane) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Pohjois-Suomen -Unesco-koulujen, Polaris-verkoston uuden hankkeen Yhdessä tekemään YTEIV – TOIVO ideoita
- Tarja Olkkonen kertoi tulevasta Polaris-Unesco-koulujen hankehakemuksesta Yhdessä tekemään YTEIV – TOIVO oppilaskunnan hallitukselle. Uuden hankkeen pohjaksi toteutettiin syksyn yhteistapaamisessa pyramidityöskentely, jonka tulokset sekä pyramidikuvina että koosteina käytiin läpi. Syksyn tapaamisessa Haapajärvellä olivat mukana myös oppilaskunnan hallituksen jäsenistä Sara, Wilma, Amelie ja Seela. Uuden hankehakemuksen suunnitelma käytiin yhdessä läpi. Sitä pidettiin hyvänä. Oppilaskunnan hallituksen ideat liitettiin osaksi hankkeen pohjatekstiä, jota oli työstetty jo useammassa Polaris-koulussa yhdessä oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Tarja Olkkonen, Jari Nahkanen ja Katri Matilainen tekevät uuden hankehakemuksen Polaris-koulujen puolesta torstaina 14.3. ja Tarja Olkkonen tiedottaa Unesco-ryhmää myös asiasta edelleen.

Hankepohja YTEIV – TOIVO

Koontia Polaris-koulujen ideoista uuteen hankkeeseen.

1. Mikä olisi uuden hankkeen teema?

2. Mitkä olisivat hankkeen tavoitteet?
3. Mitkä olisivat tavoiteltavat tulokset ja konkreettiset toiminnot, joilla niihin pyritään?

1. Teema: Toivo

2. Tavoite: Lasten, nuorten ja koko kouluyhteisöjen voimaannuttaminen tuntemaan tulevaisuuden toivoa ja tunnetta siitä, että parempaan tulevaisuuteen on mahdollista päästä yhdessä ponnistelemalla.

Lähdetään yhdessä rakentamaan TOIVOn- polkua alakoulun kautta yläkouluun ja lukioon ajatuksella: ”Pienillä teoilla saadaan muutosta aikaan.”
Kerrotaan mahdollisuuksista, ei pelkistä uhkakuvista. Kannustetaan, ei masenneta tai syyllistetä - luodaan toivoa.
Vaikuttaminen ja osallisuus- näkökulma Agenda 2030- tavoitteiden pohjalta.
Yhteistyö ja kumppanuus - yhdessä tekemistä, jotta asiat konkretisoituvat kaikille oppilaille. Passiivisuudesta katse myönteiseen tulevaisuuteen.
Ilmastonmuutos pakottaa meitä muuttamaan käyttäytymistämme kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää tapaa elää ja kuluttaa. Tarvitsemme uusia teknologioita mm. pienentämään laitteiden energiankulutusta ja päästöjä. Yhdyskuntasuunnittelun tehokkuus sekä liikenne- ja energiapolitiikan järkeistäminen ovat avainasemassa, kun ihmisille tehdään helpommaksi ottaa kestävä kehitys huomioon. Pienet, yksilön omat arjen valinnat ovat myös tärkeitä, ja lapsille ja nuorille on luotava tulevaisuuden toivoa. Usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on keskeinen tekijä, kun teemme kulutuspäätöksiä.
Edistetään koulurauhaa.

3. Tavoiteltavaa tulokset ja konkreettiset toiminnot:

A) Yhteisten tapaamisten työpajoissa erilaisiin Agenda 2030 -tavoitteisiin pyrkimiseen jo olemassa olevien keinojen, ratkaisujen ja toimintamallien opiskelu ja käytäntöönpano kouluyhteisöissä tapaamisten väliaikoina.
B) Yhdessä suunniteltava ja toteutettava some-kampanja Toivo-teeman ympärille. Esimerkiksi video-kilpailu, jossa oppilaat kuvaavat lyhyitä pätkiä, joissa he kertovat, mitä ovat jo tehneet paremman maailman eteen, ja/tai ideoivat uusia tekoja, tao KEKE-kilpailu, jossa oppilaat kilpailevat luokittain keräämällä jo tällä hetkellä tekemiään “hyviä asioita” esimeriksi tietyn viikon ajan – palkinnot.
C) Koko koululle hyvien uutisten seinä (joko sähköinen tai paperi), johon kootaan edistysaskeleita teemoihin liittyen. "Maailman parhaat uutiset" –pohja netissä, yhteydet eri oppiaineisiin.
D) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, esimerkiksi: - siivouspäivä kylällä (kuva ongelmasta ennen siivousta ja sen jälkeen, kun kohde on siivottu kohteen, postataan someen #) - esitys kunnalle / kaupungille jostain toimenpiteestä.
E) Toimintapäivät, joissa luokittain, yhdessä tekemällä, tuodaan esille em. teemoja ja harjoitellaan mm. yhteistyötaitoja käytännössä, esimerkiksi:
- Kiertotalous: askarrellaan jotain uutta vanhasta (esim. joulun alla, paperista koristeita), ks. netissä kierrätyskeskus.fi sivulla Oiva-askarteluopas, josta saa ideoita.
- "Sisusta tulevaisuuden kotisi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisilla tuotteilla" - virtuaalisesti tai esim. posterin avulla. - Harjoituksia vahvistaen positiivisuutta ja toiveikkuutta esim. Unelmien- päivä (Kirjassa Huomaa hyvä). - Mielikuvia / harjoituksia ”Millainen maailma 5 - vuoden päästä?”
F) Joka kuukausi alustus, jonka jälkeen keskustelua esille tuoduista teemoista; pohditaan , mitä voidaan konkreettisesti tehdä (alustus voi olla opiskelijan, opetusharjoittelijan, opettajan , asiantuntijan) joko ”livenä” tai päivänavauksen muodossa.
G) Energian säästäminen: - pyörällä kouluun – kampanja - liikkumispäiväkirja - hävikkiruokapäivät - kasvisruokapäivät - ruokapäiväkirja - koulun muovin kulutuksen vähentäminen ja kierrätys.
Linkit:
· Ekonero- ruokahävikki sovelluksen hyödyntäminen
· stopdisastersgame.org
· Maailmankoulun materiaalit

5 Muut asiat
-
Saliin meneviin portaisiin toivottiin pyörätuoliluiskaa, jotta myös ne oppilaat, jotka kulkevat pyörätuolilla, pääsisivät paremmin paikalle.
- 5B-luokka tarvitsisi uuden videotykin.
- Sählyyn tarvittaisiin uudet maalivahdin housut ja hanskat.


6 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 13.11.2018

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 13.11.2018 opettajainhuoneessa klo 10.00


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19 ovat: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paanane) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Liikuntavälineiden käyttö ja palauttaminen välitunnilta sisälle
- Henkilökunnan keskuudesta on tullut palautetta siitä, että liikuntavälineitä, palloja, mailoja tms. jätetään ulos päivän jälkeen pihalle. Keskusteltiin siitä, miten välineet saataisiin palautettua paremmin ja mitä voisi tehdä. Tilanteen parantamiseksi oppilaskunnan hallitus ideoi seuraavaa:

 • Liikuntavälineistä kuulutetaan aina, kun niitä jää ulos.
 • Välkkis sanoo, ettei niitä saisi jättää pihalle.
 • Luokassa opettaja kysyy, että onko kaikki tuotu sisälle.
 • Jos toimintaan tiukasti, ei uusia osteta. Niitä pitäisi käsitellä kuin ne olisivat omia.
 • Pihalle tyhjät SULO-roskikset, joihin ne voisi laittaa.
 • Molemmille oviell korit / SULO-roskikset, joihin ne voi laittaa.
 • Oppilaita voisi motivoida välineitä sisälle esimerkiksi korostamalla sitä, että on hyvä säästää ja kestävää kehitystä, kun niistä huolehditaan. Niillä rahoilla, joita säästyy aina uusien välineiden hankinnasta voi ostaa jotain muuta, kun välineistä pidetään huolta, ne eivät mene pilalle tai rikki.

Oppilaskunnan hallitus totesi myös, että he olisivat valmiita toimimaan LI-välinekioskin pitäjinä, mikäli sellainen päätetään tehdä.

5 Lasten oikeuksien päivän ja viikon vietto KJS:n koululla
- Tarja Olkkonen kertoi tulevan lasten oikeuksien viikon toimintaideoista oppilaskunnan hallitukselle. Oppilaskunnan hallitus keskusteli ja esitti ryhmissä seuraavia ideoita ja toiveita lapsen oikeuksien päivän viettoon liityen:

 • Ei tulisi läksyjä.
 • Lapset saisivat päättää yhden tunnin. (kahden ryhmän toive)
 • Lyhyempi koulupäivä.
 • Oppilaat saisivat päättää pitkän välitunnin pituuden.
 • Koulun pihalla ja sisällä toimintapisteitä, joita lapset ohjaavat.
 • Yökoulu koulussa.
 • Lapset johtamaan koulua.
 • Lapset pukeutuvat aikuisiksi ja aikuiset lapsiksi.
 • Valinnaistunti: oppilaat saisivat päättää, mitä näistä aineista opiskellaan yhdellä tunnilla - esim. tietotekniikka, käsityö, liikunta, kuvis.

Ideat ja toiveet viedään eteenpäin keskiviikkona 14.11. pidettävään Unesco-ryhmän kokoukseen, jossa päiviä ja teemaa suunnitellaan edelleen. Päivää käydään läpi myös opettajien kiky-työpäivässä lauantaina 17.11.

6 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 31.10.2018

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
keskiviikkona 31.10.2018 Tarja Olkkosen luokassa klo 10.35


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19 ovat: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paanane) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Nenäpäivän toimintaideat
- Tarja Olkkonen ja Annika Mäkelä kertoivat tulevien Nenäpäivien 8.-9.11. alustavista suunitelmista. Ideana on mm. ”Hyvän mielen kuvat”, jota varten valmistellaan kehys + rekvisiittaa, joiden avulla voi ottaa kuvia pienissä ryhmissä. Päiviin liittyy myös Red Nose Companyn teatteriesitys Keisarin uudet vaatteet 3.-6.-luokkalaisille kulttuuritalon teatterisalissa. Suunnitelmista ja toiminnasta keskusteltiin ja Nenäpäiviin ideoitiin lisäksi seuraavaa:

 • naamiaiset tai ”pukeudu punaiseen” -päivä¨
 • ryhmätöitä ja esityksiä luokassa aiheesta
 • kättely-leikki – nimi vaihtuu ja oma nimi kiertää luokassa, palautuu itselle
 • pingispallon puhallusrata luokassa
 • hassuttelu- / toimintarata / leikkejä salissa
 • flash mob -jalkautuminen keskustaan aiheen teeman mukaisesti
 • vierailu eskariin tai päiväkotiin
 • myös oppilailla mahdollisuus osallistua Nenäpäivän henkilökunnan keskuudessa järjestettävään keräykseen
 • Voiko koululla myydä neniä päivän teeman hyväksi?

- Ideat ja toiveet viedään eteenpäin iltapäivällä pidettävään Unesco-ryhmän kokoukseen, jossa päiviä ja teemaa suunnitellaan edelleen.

5 Ajankohtaset asiat / toiveet / ideat

6 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 2.10.2018

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 2.10.2018 K.J. Ståhlbergin koulun opettajainhuoneessa klo 10.00


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19 ovat: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paanane) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Haapajärven Lasten Parlamentin edustajien valinta
-
Tarja Olkkonen kertoi Haapajärven Lasten Parlamentin toiminnasta. Uuden Lasten Parlamentin ensimmäinen kokous on tulossa ensi viikolla, ja siihen tarvitaan uudet jäsenet. Edelliset mukana olleet jäsenet kertoivat, mitä Lasten Parlamentissa on mm. viime kaudella tehty. Kaikki halukkaat saivat ilmoittautua ehdokkaiksi, ja koska ehdokkaita oli tällä kertaa vähemmän, pääsivät kaikki halukkaat varsinaisiksi edustajiksi, ja lisäksi kysytään vielä muita oppilaita varajäseniksi.

KJS:n koulun Lasten Parlamentin jäsenet (varajäsenet suluissa):

 

- Wilma Viljamäki (Selina Mällinen)

- Sara Kamula (Veikka Niskanen)

- Amelie Nevalainen (Aatos Mehtälä)

- Janna Palo (Juuso Tuura)

- Jesse Bankowski (Joel Katainen)

- Anni Laurila (Julius Talala)

- Milja Kiiskilä

 

5 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.


 

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 27.9.2018

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 27.9.2018 K.J. Ståhlbergin koulun opettajainhuoneessa klo 10.00


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki mukana olleet uudet ja vanhat oppilaskunnan hallituksen jäsenet tervetulleeksi lukuvuoden ensimmäiseen kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19 ovat: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paananen) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Pohjois-Suomen -Unesco-koulujen, Polaris-verkoston tapaaminen Haapajärvellä 4.-5.10.2018 – K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan edustajien valinta
- Tarja Olkkonen kertoi tulevasta Polaris-Unesco-koulujen tapaamisesta, teemasta ja ohjelmasta oppilaskunnan hallitukselle. Asiasta keskusteltiin yhdessä. Oppilaskunnan hallituksesta toivottiin koulumme edustajia tapaamiseen, ja mukaan tapaamiseen ilmoittautuivat vapaaehtoisina Sara Kamula (3A), Wilma Viljamäki (3B), Amelie Nevalainen (5A) ja Seela Laitinen (6A). Tarja Olkkonen huolehtii tiedottamisen ja yhteydenpidon huoltajiin.

5 Unicef-kävelyn toiveet
-
Tarja Olkkonen kertoi tulevan maailmanlaajuisena Tyttöjen päivänä käveltävän Unicef-kävelyn 11.10. alustavista suunnitelmista. Oppilaskunnan hallitus ideoi ja toivoi päivään seuraavia leikkejä ja toimintaa:
- norsupallo
- salamapallo
- aarteenryöstö
- kaikki polttaa kaikkia
- toimintaa yhdessä kummiluokkien kanssa
Ideat viedään eteenpäin Unesco- / Unicef-kävelyn suunnitteluryhmään, jossa tapahtuman suunnittelua jatketaan.

6 Ajankohtaset asiat / toiveet / ideat
- Kiireisen aikataulun vuoksi seuraava kokous päätettiin pitää tiistaina 2.10. Siinä valitaan K.J.S.:n koulun edustajat Haapajärven Lasten Parlamenttiin

7 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.


 

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 29.1.2019

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
tiistaina 29.1.2019 K.J. Ståhlbergin koulun opetushenkilöstönhuoneessa klo 10.00.


1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki oppilaskunnan hallituksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa):

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2018-19: (varajäsen suluissa): Hilma Kontro (Jenna Rauhala / Saana Paananen) 3A, Niilo Sikala (Alex Clarên) 3B, Iida Rönkkö (Oliver Kamula) 3C, Sara Kamula (Veikka Niskanen) 4A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 4B, Kasper Kippola (Onni Autio) 4C, Amelie Nevalainen (Janna Palo) 5A, Anni Laurila (Julius Talala) 5B, Veeti Huhtala (Paavo Jokela) 5C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 6A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 6B, Milja Kiiskilä (Jesse Bankowski) 6C, Aleksi Lindberg PR:t.

4 Multimedialuokan uudistamisdeat ja suunnitelmat
- Tarja Olkkonen kertoi ensi kesänä toteutettavasta multimedialuokan uudistamissuunnitelmista ja saaduista tarjouksista oppilaskunnan hallitukselle. Koululle tulleet tarjoukset eri vaihtoehtoineen ja havainnekuvineen käytiin läpi. Oppilaskunnan hallitus piti tehtyjä suunnitelmia hyvinä ja niistä keskusteltiin yhdessä. Luokan uusi nimi ja kokolattiamattopalat lattiamateriaalina jäivät mietintään. Oppilaskunnan hallituksen kommentteja mm.:

 • tilan väljyys hyvä asia
 • tietokoneet pois ja läppärit tilalle
 • ei kiinteitä, vaan siirreltäviä pöytiä
 • luokissa käytössä olleet Upis-tuolit olleet toimivia – mm. niitä ja erilaisia tuoleja uuteen luokkaan
 • kuoropenkit olisivat kivat

Multimedialuokan suunnittelu etenee tilatyöryhmässä tarjousten käsittelyllä ja kalusteiden valinnalla eteenpäin kevään aikana.

5 Ystävänpäivätapahtuman 14.2. toiveet
-
Tarja Olkkonen kertoi tulevan ystävänpäivän 14.2. alustavista suunnitelmista. Oppilaskunnan hallitus ideoi ja toivoi päivään seuraavia leikkejä ja toimintaa:

 • papereilla / julisteissa / lapuissa positiivisia asioita, esim. ”Olet kaunis!”
 • ystävänpäiväkorttien tekemistä ja jakamista tuntemattomille oppilaille – piristystä päivään
 • yllätyslappuja pulpetteihin, eskareille – jotakin hauskaa
 • yllätyksiä toisille luokille
 • yllätyksiä opelle ja ohjaajille: miten tärkeitä he ovat
 • kummioppilastunti tai toimintaa kummioppilaiden kanssa, koska niitä on ollut aika vähän
 • rata tai polku, jossa toimintapisteitä ystävänpäivään liittyen parin / ryhmän kanssa LI-salissa ja / tai ulkona
 • kaulassa / mukana iso sydän, johon voi kirjoittaa positiivisia asioita
 • karkkikeppejä yhteen -> sydämiä
 • sydänvaahtokarkkeja
 • ystävänpäiväleikkejä
 • ruokailun yhteydessä pinkkejä donitseja tai muita herkkuja

Oppilaskunnan hallituksen toiveet viedään eteenpäin seuraavaan Unesco-työryhmän palaveriin, jossa päivää suunnitellaan lisää. Myös Haapajärven seurakuntaa ja kaupungin nuorisotoimen väkeä kysytään mukaan.


6 Muut asiat
- Ruokailuun toivottiin pinaattikeittoa.
- Kaksi oppilaskunnan hallituksen jäsentä olivat tuoneet kahden viikon aikana laskujen mukaan 60 liukuria välituntien jälkeen sisälle. He ovat myös sanoneet monelle, jotka ovat jääneet laskemaan, että ne pitäisi tuoda sisälle. Keskusteltiin siitä, miten kaikki saataisiin huolehtimaan tavaroista paremmin. Oppilaskunnan hallituksen jäsenten aktiivisuus ja esimerkki yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä edistää tilannetta kaikkien oppilaiden osalta.
- Esitettiin toive, että voisiko koulu tehdä tai osallistua keräykseen, jossa autetaan suomalaisia lapsia ja lapsiperheitä. Esimerkiksi työttömyys tuo hankalia tilanteita perheisiin. Unicef-kävely auttaa lapsia köyhissä maissa. Asiaa viedään eteenpäin.

7 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä