Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirjat 2014-15

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2014-2015

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2014-2015 ovat: (varajäsen suluissa): Joona Turpeinen (Jenny Niemelä) 3A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 3B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 3C, Niila Sikala (Juliana Holmström) 4A, Elia Romppanen (Hans Pärn) 4B, Niklas Saari (Jaki Järvikuona) 4C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 5A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 5B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 5C, Topias Isopahkala (Iida Sikala) 6A, Inka Jääskeläinen (Paavo Aitto-oja) 6B, Inka Tikanmäki (Aino Valli) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t.

Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirja 18.5.2015


1 Kokouksen avaus
- Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Joona Turpeinen (Jenny Niemelä) 3A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 3B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 3C, Niila Sikala (Juliana Holmström) 4A, Elia Romppanen (Hans Pärn) 4B, Niklas Saari (Jaki Järvikuona) 4C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 5A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 5B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 5C, Topias Isopahkala (Iida Sikala) 6A, Inka Jääskeläinen (Paavo Aitto-oja) 6B, Inka Tikanmäki (Aino Valli) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t sekä rehtori Jari Saaranen ja kirjurina toiminut Tarja Olkkonen.

4 Verkkolehden nimikilpailun voittajan palkitseminen
- Joonas Kumpumäki palkittiin ehdotuksestaan MMS Martinmäen verkkolehdeksi kannettavalla puhelimen laturilla ja Martinmäen kynällä.

5 Ajankohtaisia asioita koululla
Rehtori kertoi tulevista tapahtumista koululla ja kertasi myös vuoden aikana tapahtuneita:
- Päällimmäisenä uutena asiana koululla on aktiivisessa käytössä ollut Jalmarin kenttä, uusimpana vastikään toimintansa aloittanut verkkolehti MMS – MartinMäen Sanomat.
- Kevään viimeisille viikoille sijoittuu monta retkeä: 2-luokat matkaavat Vuokattiin, Maritan pienryhmäläiset tekevät pyöräretken, 5.-luokat menevät metsäretkelle Peuranpolulle, 6.-luokkalaiset luokkaretkelle Helsinkiin.
- Viimeisellä kouluviikolla tapahtuu myös paljon: MA Kumisevan oppilaiden vierailu, TI pesisturnaus, KE taitojen päivä, 6.-luokkalaisten potkiaiset ja WIBIT-vesipuisto 5.-6.-luokkalaisille, TO mäkiautokisa ja Marian pienryhmän juhla, PE kirkkopäivä ja henkilökunnan kahvit sekä Ritva Korkatin läksiäiset ja LA on todistustenjakopäivä.


- Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on toimia tuomaristona MMS:n valokuvauskilpailun ja mäkiautokisan tuomaristona.

5 Hankkeet
- Tarja Olkkonen kertoi uudesta TVIIT-hankkeesta, jossa tavoitteena on oppimisympäristöjen virikkeellinen kehittäminen. Hanke on Haapajärven peruskoulujen yhteinen ja sai rahoitusta OKM:ltä. Hanke aloitetaan ensi syksynä.
- Lisäksi on haettu rahoitusta OPH:lta peruskoulujen yhteiseen HOPLAA-hankkeeseen ja Pohjois-Suomen Unesco-koulujen YTE (Yhdessä Tekemään) II – Rauha kasvaa-hankkeeseen.

7 Kokouksen päättäminen
- Oppilaskunnan hallituksen jäseniä kiitettiin aktiivisesta toiminnasta ja työstä oppilaskunnassa ja sen eri tehtävissä sekä Haapajärven Lasten Parlamentin jäseniä työstään lasten parlamentissa kuluneen lukuvuoden aikana.
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirja 27.2.2015

1 Kokouksen avaus
- Rehtori Jari Saaranen avasi kokouksen ja toivotti kaikki oppilaskunnan hallituksen jäsenet tervetulleeksi kokoukseen.


2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat: Joona Turpeinen 3A, Tiina Laurila 3B, Tuuli Isopahkala 3C, Elia Romppanen 4B, Niklas Saari 4C, Ville Mattola 5A, Liinu Niskanen 5B, Marja-Elena Selkäinaho 5C, Topias Isopahkala 6A, Inka Jääskeläinen 6B, Inka Tikanmäki 6C, Toni Kiiskilä PR:t sekä rehtori Jari Saaranen ja kirjurina toiminut Tarja Olkkonen.


4 OPS 2016 Tuntijakoesitys
- Rehtori Jari Saaranen esitteli tulevaan 2016 opetussuunnitelmaan liittyvän Haapajärven tuntijakoesityksen oppilaskunnan hallituksen jäsenille. Hallituksen jäsenet tutustuivat esitykseen sekä keskustelivat ja kommentoivat sitä vilkkaasti. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet pitivät esitystä hyvänä. Seuraavassa esitykseen liittyviä kommentteja:

  • Oppilaat tykkäävät varmasti valinnaisuudesta.
  • Ruotsin alkaminen 6.-luokalla on ihan hyvä asia. Silloin sitä osataan jo vähän, kun mennään yläasteelle.
  • Yhteiskuntaoppi: kun sitä aloittaa jo 4.-luokalla, sitä osataan jo vähän 5.-luokalla.
  • Esitys sisältää varmaan kaiken sen, mitä tarvitaan.
  • Voiko valita myös 5.- ja 6.-luokalla sen, ottaako TS vai TN? Voisiko niitä molempia olla? Onko mahdollisuus ottaa se, kumman toivoo?
  • TS/TN -oppiaineeseen kestävän kehityksen käsityötä?

5 Martinmäen verkkolehti
- Tarja Olkkonen esitteli kaikki Martinmäen koulun oppilaiden verkkolehden nimiehdotukset, joita oli tullut yhteensä 78 kappaletta. Esitykset käytiin nimi nimeltä läpi, joista keskustellen ja äänestäen valittiin 4 parasta: Martinmäen Sanomat, Martsku.fi, MMS ja MM-Sanomat. Äänestyksen jälkeen selkeäksi voittajaksi valikoitui MMS, jonka oli ideoinut Joonas Kumpumäki 3B. Valintaperusteet olivat: lyhyt – sopivan mittainen, muistaa helposti, kiva, ei liian erikoinen, järkevä. Joonas Kumpumäkeä muistetaan voitosta palkinnolla. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet esittivät, että verkkolehteä tehtäisiin vuorotellen niin, että jokainen luokka olisi vuorollaan vastuussa ja oppilaat toimisivat itse haastattelijoina.

6 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirja 2.12.2014

1 Kokouksen avaus
- Rehtori Jari Saaranen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Joona Turpeinen (Jenny Niemelä) 3A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 3B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 3C, Niila Sikala (Juliana Holmström) 4A, Elia Romppanen (Hans Pärn) 4B, Niklas Saari (Jaki Järvikuona) 4C, Niklas Niskanen 5A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 5B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 5C, Inka Jääskeläinen (Paavo Aitto-oja) 6B, Inka Tikanmäki (Aino Valli) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t sekä rehtori Jari Saaranen ja kirjurina toiminut Tarja Olkkonen.

4 Ajankohtaisia asioita koululla
Rehtori kertoi tulevista tapahtumista koululla:
- Lasten oikeuksien päivän päättäjäpaneeli oli 20.11. Lapsiasiainneuvoston järjestämänä. Martinmäen oppilaskunnan edustajat hoitivat hienosti osaltaan kysymykset ja niihin saatiin selkeitä vastauksia.
- Oppilaiden OPS-kuuleminen on tehty koululla, ja kaikista töistä kootaan näyttely kirjastoon tammi-helmikuulle.
- Rehtori oli ollut mukana koulutuksessa, jossa päällimmäinen viesti oli ollut, että lapsiin ja koulutukseen tulee satsata enemmän, vrt. Pisa-tutkimukset. Martinmäen tilanne näyttää tällä saralla hyvältä - oppilaita kuunnellaan ja asioita päätetään heidän näkökulmastaan.
- Joulunajan tulevia tapahtumia ovat mm.: Adventin aamunavaus, 6.-luokkalaisten itsenäisyyspäiväjuhla, pienryhmien järjestämä Lucian päivän aamunavaus ja tuleva joulujuhla kirkossa. Jouluruokailu ruokaillaan ensi viikon keskiviikkona ja todistukset jaetaan lauantaina 20.12.
- Kevätlukukaudelle on tulossa hiihtojakson avuksi hiihtovarustelahjoitus LC Kantapuhdolta Tavoitteena on edistää oppilaiden hiihtoharrastusta.
- Sählyturnaukset järjestetään keväällä peräkkäisinä päivinä. Ajankohdasta keskustellaan myös oppilaskunnan kanssa. Toiveena oli, että se olisi aikaisemmin.
- Pedanet on tulossa luokka- ja oppilaskäyttöön keväällä 2015. Oppilaskunnan jäseniltä kysyttiin pikagallup tablettien käytöstä opetuksessa, ja yleinen mielipide oli, että tabletteja voi käyttää kirjojen rinnalla sopivasti.

5 Kysymykset, ajatukset, ideat, toiveet
- Pohdittiin, minne verorahat menevät - vaikka veroja maksetaan, ne eivät riitä kaikkeen esim. kouluihin. Keskusteltiin siitä, että kun veroja maksetaan, ne kohdistuvat eri alueille, kouluihin, terveyden ja sairaudenhoitoon, ym. Rehtori valotti myös opetuksen valtionosuusjärjestelmää oppilaskunnan jäsenille.
- Esiin nousi myös kysymys kouluviihtyvyydestä ja pohdittiin älypuhelimien käyttöä – osa käyttää enemmän, osa vähemmän ja osa myös ilman lupaa.
- Oppilaiden kuuleminen koettiin hyväksi, samoin toiminnallisuus. On paljon asioita, jotka tarvitsevat aikaa ja ohjausta.
- Toivottiin lisää palloja.

6 Joulujuhlan tervetulotoivottajan valinta
- Joulujuhlan tervetulotoivottajaksi oli toivottu oppilaskunnan hallituksen jäsentä. Vapaaehtoisiksi tehtävään ilmoittautuivat Tiina Laurila, Tuuli Isopahkala, Liinu Niskanen, Inka Tikanmäki ja Topias Isopahkala. Päätettiin, että ohjelmasta vastaavat opettajat sopivat tervetulotoivottajan. Tehtävään valittiin Tiina Laurila.

7 Kokouksen päättäminen
- Oppilaskunnan hallituksen jäseniä kiitettiin aktiivisuudesta monella saralla, mm. Lapsen oikeuksien päivän paneelissa sekä Unesco-vieraiden huolenpidosta.
- Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirja 11.9.2014

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki sekä uudet että vanhat oppilaskunnan halliotuksen jäsenet tervetulleeksi lukuvuoden ensimmäiseen kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Joona Turpeinen (Jenny Niemelä) 3A, Tiina Laurila (Helmi Mattila) 3B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 3C, Elia Romppanen (Hans Pärn) 4B, Niklas Saari (Jaki Järvikuona) 4C, Ville Mattola (Niklas Niskanen) 5A, Liinu Niskanen (Aleksi Väyrynen) 5B, Benjami Savola (Marja-Elena Selkäinaho) 5C, Inka Jääskeläinen (Paavo Aitto-oja) 6B, Inka Tikanmäki (Aino Valli) 6C, Toni Kiiskilä (Jose-Tiitus Solonen) PR:t sekä rehtori Jari Saaranen ja kirjurina toiminut Tarja Olkkonen. 6A:n edustajat olivat estyneet osallistumasta kokoukseen luokan retken vuoksi.

4 Haapajärven uusi Lasten Parlamentti – Martinmäen edustajien valinta
- Inka Tikanmäki kertoi ensin Lasten Parlamentin toiminnasta Haapajärvellä. Parlamentti tekee aloitteita, ideoi ja toteuttaa erilaisia lapsille suunnattuja tapahtumia, esimerkiksi viime kevään Scoottaus-tapahtuma.
- Lasten Parlamentin jäseniksi ilmoittautui 10 vapaaehtoista, joista äänestettiin suljetulla lippuäänestyksellä. Martinmäen koulun edustajiksi valittiin seuraavat oppilaat (varajäsen suluissa): Tiina Laurila (Helmi Mattila), Ville Mattola (Niila Sikala), Liinu Niskanen (Tuuli Isopahkala), Benjami Savola (Elia Romppanen), Inka Jääskeläinen (Paavo Aitto-oja), Inka Tikanmäki (Aino Valli), Topias Isopahkala (Iida Sikala). Onnittelut valituille! Uuden Lasten Parlamentin ensimmäinen kokous on ti 23.9.2014 klo 12 Haapajärven kaupungintalon valtuustosalissa.

5 Ajankohtaisia asioita koululla
Rehtori kertoi lyhyesti tulevista tapahtumista koululla:
- 26.9.2014 vietetään jälleen kodin ja koulu päivää ja rauhan päivää samana päivänä. Tällä kertaa rauhan puita istutetaan 8 kappaletta eli jokainen luokka-aste pääsee istuttamaan oman puunsa. Puut ovat tänä vuonna pylväshaapoja, jotka istutetaan monitoimikentän oikealle puolelle kentän ja pyörätien väliin.
- 3.10.2014 vietetään Martinmäen uuden monitoimikentän vihkiäisiä, joissa päällimmäisenä on lasten näkökulma. Teemana juhlassa on urheilu - ja asukoodina on myös urheilullinen asuste.

6 Ajatukset, ideat,toiveet
- Kysyttiin, järjestetäänkö läksyparkkia jälleen tänä lukuvuonna? Tuli myös idea, että isommat oppilaat voisivat toimia apulaisina läksyparkissa, mikäli heillä on koulupäivä muuten ohi ja he olisivat innostuneita asiasta.
- Kakkosluokkalaisten kiikusta on ruuvi irti, ja se haittaa kiikkumista. Voisiko sen korjata?
- Pihan pensaista otetaan marjoja suuhun ja sotketaan.
- Voisiko koululle saada kiipeilyseinän.

5 Kokouksen päättäminen
- Tarja Olkkonen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä