Oppilaskunnan hallituksen pöytäkirjat 2017-18

Oppilaskunna hallitus lukuvuonna 2017-18

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2017-18: (varajäsen suluissa):

Sara Kamula (Veikka Niskanen) 3A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 3B, Kasper Kippola (Onni Autio) 3C, Juuso Tuura (Amelie Nevalainen) 4A, Nella Sippola (Paavo Halla-aho) 4B, Veera Puurula 4C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 5A, Konsta Haarala (Nelli Yliniemi) 5B, Emilia Majewska (Jesse Bankowski) 5C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 6A, Kai Korkeakoski (Karelia Höyhtyä) 6B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 6C, Irmeli Piiroinen (Hemmi Lindberg) PR:t.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 24. / 26.1.2018

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 24. / 26.1.2018

K.J. Ståhlbergin koulun oppilaskunnan hallituksen vaalien valmistelu- ja ääntenlaskukokoukset

keskiviikkona 24.1.2018 ja perjantaina 26.1.2018 koulun opettajainhuoneessa klo 10.00.

Keskiviikko 24.1.2018

1 Kokouksen avaus
- Rehtori Jari Saaranen toivotti kaikki tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 K.J. Ståhlbergin koulun presidentinvaalien järjestäminen

Meneillään oleviin presidentinvaaleihin liittyen on päätetty järjestää koulun omat varjovaalit. Käytiin läpi vaalien toimintaperiaatteita, ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet jakautuivat vaalitoimitsijoiksi torstaille 25.1., jolloin vaalit järjestetään koulun multimedialuokassa. Sovittiin, että rehtori hoitaa äänestyskopit, liput ja leimat paikalle ja auttaa toimisijat alkuun. Käytiin läpi toimitsijoiden tehtävät. Sovittiin, että ääntelasku tapahtuu yhdessä perjantaina 26.1. klo 10 opettajainhuoneessa.

4 Kokouksen päättäminen
- Opettaja Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

 

Perjantai 26.1.2018

1 Kokouksen avaus
- Tarja Olkkonen toivotti kaikki tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 K.J. Ståhlbergin koulun presidentinvaalien tulos

Äänestysuurna haettiin paikalle, jaoteltiin äänestysliput numeron mukaan ja hallituksen jäsenet jakautuivat laskemaan eri numeroiden äänet. K.J. Ståhlbergin koulun äänestulos todettiin yhdessä ja hallituksen jäsenet laskivat myös prosenttiosuudet eri ehdokkaille.

Ääniä annettiin yhteensä 357 kappaletta.

Äänestystulos oli numeroittain seuraava (numero, nimi, äänimäärä ja prosenttiosuus):

2 Merja Kyllönen 7, 2% (1,96)
3 Pekka Haavisto 7, 2% (1,96)
4 Matti Vanhanen 16, 4% (4,48)
5 Laura Huhtasaari 42, 12% (11,76)
6 Tuula Haatainen 8, 2% (2,24)
7 Paavo Väyrynen 20, 6% (5,6)
8 Sauli Niinistö 242, 68% (67,78)
9 Nils Torvalds 5, 1% (1,4)

tyhjät 4, 1% (1,12)
hylätyt 6, 2% (1,68)

Sovittiin, että tulos kuulutetaan keskusradion kautta heti sen selvittyä välitunnin aikaan.

4 Kokouksen päättäminen
- Opettaja Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

 

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6.11.2017

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 6.11.2017

 Martinmäen koulun oppilaskunnan hallituksen kokous

tiistaina 6.11.2017 Martinmäen koulun multimedialuokassa klo 10.00.

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Sara Kamula (Veikka Niskanen) 3A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 3B, Kasper Kippola (Onni Autio) 3C, Juuso Tuura (Amelie Nevalainen) 4A, Paavo Halla-Aho (Nella Sippola) 4B, Veera Puurula 4C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 5A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 5B, Emilia Majewska (Jesse Bankowski) 5C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 6A, Kai Korkeakoski (Karelia Höyhtyä) 6B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 6C, Irmeli Piiroinen (Hemmi Lindberg) PR:t.

4 Yhteiskuntasitoumus
-
Suomen Unesco-koulut on haastettu mukaan tekemään yhteiskuntasitoumus. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on keskeinen väline YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda 2030 toteuttamisessa. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. http://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

Aiheeseen tutustuttiin erilaisten kestävän kehityksen videoiden avulla. Hallituksen jäsenet jaettiin sekaryhmiin keskustelemaan teemaa ja pohtimaan, mitä Martinmäen koulu voisi tehdä asian hyväksi, mitä hyvää on jo nyt ja mitä pitäisi kehittää.

MITÄ HYVÄÄ ON JO NYT:
- Koulussa ei saa syrjiä eikä syrjitä ketään (usean ryhmän mielipide), ei saa syrjiä sukupuolen tai ihonvärin takia.
- Unicef-kävely.
- Lukukirjoja kierrätetään.

MITÄ VOISIMME TEHDÄ / KEHITTÄÄ:
- Ruokaa heitetään liikaa pois, varsinkin sellaisia, joista ei pidetä. Keittäjät voisivat ottaa sellaisia ruokia pois, joista ei pidetä.
- Säästä ja käytä järkevästi.
- Askarrellaan myös kierrätystavaroista.
- Lisää kierrätyspönttöjä.
- Kierrätyspäivä kerran kuussa.
- Lisää kasveja luokkiin.
- Suositaan pyörällä tai kävelemällä kouluun tulemista.

Yhteiskeskustelussa suurimman kannatuksen sai kierrätyksen lisääminen ja kehittäminen, kierrätyspäivän järjestäminen. Tämä otetaan esille koululla yleisesti ja viedään eteenpäin.

6 Kokouksen päättäminen
- Opettaja Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 31.10.2017

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 31.10.2017

Martinmäen koulun oppilaskunnan hallituksen kokous

tiistaina 31.10.2017 Martinmäen koulun opettajainhuoneessa klo 10.00.

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi lukukauden ensimmäiseen kokoukseen. Rehtori Jari Saaranen uusille ja jatkaville jäsenille oppilaskunnan hallituksen toiminnasta.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Sara Kamula (Veikka Niskanen) 3A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 3B, Kasper Kippola (Onni Autio) 3C, Juuso Tuura (Amelie Nevalainen) 4A, Paavo Halla-aho 4B, Veera Puurula 4C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 5A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 5B, Emilia Majewska (Jesse Bankowski) 5C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 6A, Kai Korkeakoski (Karelia Höyhtyä) 6B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 6C, Irmeli Piiroinen (Hemmi Lindberg) PR:t.

4 K.J. Ståhbergin koulu – koulun nimen muutos
- Rehtori kertoi Martinmäen koulun historiaa vuodesta 1881. Koululla on ollut monia nimiä vuosien varrella, Martinmäen koulu nimi on ollut vuodesta 1980. Nimi on tullut Martinmäen tilan nimestä. Edellinen nimenmuutos Martinmäeksi herätti aikanaan vastustusta. Suomi 100 ja Haapajärvi 40-vuoden hengessä on tehty esitys, että koulun nimi muutettaisiin K.J. Ståhlbergin kouluksi ja esikoulu K.J. Ståhlbergin esikouluksi. Suomen ensimmäinen presidentti K.J. Ståhlberg vietti lapsuutensa Haapajärvellä, siitä kertovat jo mm. Stolle, lapsuudenkotimuseo ja kauppakeskus. Ståhlberg, Suomen ensimmäinen presidentti on ikään kuin koulumme isä. Martinmäen koulu on Haapajärven suurin koulu, jolla on jo pitkät perinteet. Nimi Martinmäki ei kerro Haapajärvestä, ja sinällään nimi ei kerro koulusta, vaan se, mitä itse teemme.

Kotiseutuneuvos Juha Eronen oli pitänyt nimenmuutosesitystä hienona asiana. K.J. Ståhlbergin säätiö on luvannut muistaa koulumme oppilaita stipendillä, jonka perusteet täytyy pohtia yhdessä (tiedot, taidot, yhteiskuntaoppi).

Keskusteltiin nimenmuutosehdotuksesta ja sen herättämistä ajatuksista. Hyvää muutoksessa olisi oppilaskunnan jäsenten mukaan mm. se, että koulu erottuisi kouluna. Se olisi nimetty presidentin mukaan. Se voisi olla ihan hyvä juttu. Tietäisi enemmän, mistä kaupungista koulu tulee. Muutos voi myös mietityttää ja surettaakin, kun on tottunut Martinmäen koulun nimeen ja Martinmäen koulu on tärkeä. Mietittiin myös, muistavatko kaikki uuden nimen.

Oppilaskunnan hallitus piti yhteisen keskustelun jälkeen nimen muutosta hyvänä ja kannatettavana asiana. Koulun uusi nimi julkistetaan 5.12.2017 Haapajärven koululaitoksen yhteisessä Suomi 100 itsenäisyyspäiväjuhlassa. Koulun nimen muutos tulee vaatimaan myös logon suunnittelun, johon ehdotuksia voidaan koota luokilta tai oppilailta.

5 Yhteiskuntasitoumus
- Päätettiin siirtää keskustelu aiheesta toiseen ajankohtaan, ma 6.11.2017.

6 Kokouksen päättäminen
- Opettaja Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 22.9.2017

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 22.9.2017

Martinmäen koulun oppilaskunnan hallituksen kokous
maanantaina 22.9.2017 Martinmäen koulun opettajainhuoneessa klo 10.00.

1 Kokouksen avaus
- Opettaja Tarja Olkkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi lukukauden ensimmäiseen kokoukseen. Rehtori Jari Saaranen uusille ja jatkaville jäsenille oppilaskunnan hallituksen toiminnasta.

2 Kokouksen järjestäytyminen
- Sovittiin, että kokouksessa ei valita erillistä puheenjohtajaa ja kirjurina toimii Tarja Olkkonen.

3 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolijat (varajäsen suluissa): Sara Kamula (Veikka Niskanen) 3A, Wilma Viljamäki (Selina Mällinen) 3B, Kasper Kippola (Onni Autio) 3C, Juuso Tuura (Amelie Nevalainen) 4A, Nella Sippola (Paavo Halla-aho) 4B, Veera Puurula 4C, Joel Katainen (Seela Laitinen) 5A, Aleksi Suomala (Emma Laitila) 5B, Emilia Majewska (Jesse Bankowski) 5C, Jenni Järvenpää (Jenny Niemelä) 6A, Kai Korkeakoski (Karelia Höyhtyä) 6B, Tuuli Isopahkala (Lauri Leipälä) 6C, Irmeli Piiroinen (Hemmi Lindberg) PR:t.

4 Haapajärven Lasten Parlamentti – Martinmäen koulun edustajat
- Todettiin jatkavat, ja valittiin keskustelun jälkeen uudet Martinmäen koulun edustajat jäseniksi Haapajärven Lasten Parlamenttiin (varajäsenet suluissa): Sara Kamula (Veikka Niskanen), Paavo Halla-aho (Kasper Kippola), Veera Puurula (Juuso Tuura), Emilia Majewska (Wilma Viljamäki), Jenni Järvenpää (Irmeli Piiroinen), Tuuli Isopahkala (Vanessa Mällinen), Kai Korkeakoski (Konsta Haarala).

5 Liikkuva koulu -tilanne
Opettaja Sanna-Maria Arovainio oli mukana kokouksessa kertomassa tämän hetken tilanteesta ja keräämässä ideoita jatkoon. Rahoitusta tälle vuodelle on saatu 6 700€, jolla on jo hankittu UPIS-tuolit kaikkiin luokkiin, joten jäljellä on 3850€.

Tulevia / uusia ideoita Liikkuva-koulutoimintaan / hankintoihin:
- liukureita
- talviliikuntavälineitä
- Lumipäivät 0-3.-luokkalaisille
- heittovälineitä seinään
- palloja / mailoja pingispöytään – joka luokalle omat?
- Liikunta-aamunavaukset
- kanto mäestä pois
- Välkkärit: 6.- ja/ tai 4.-luokat?
- pehmeitä palloja
- koripalloja
- hyppynaruja
- uudet jalkapallot luokkiin

6 Suomi 100
- Viime vuoden hyvinvointiteeman jälkeen Monialaisen oppimiskokonaisuuden teemana on tänä lukukautena Suomi100, johon liittyen Suomi100 –työryhmä valmistelee erilaisia toimintoja aloitettavaksi syysloman jälkeen. Rauhan puun istutukset toteutettiin jo tämän teeman alla.

Ajankohtaiset asiat
- Rehtori Jari Saaranen kertoi ajankohtaisista asioista. Syksyn alku on ollut rehtorin näkökulmasta rauhallinen ja oppilaiden käyttäytyminen on ollut hyvää. Uutena asiana on noussut koulupäivän aikataulun uudistaminen, johon liittyen 9-välitunti muuttuu 10 minuutin välitunniksi. Se tuo hieman muutoksia esim. ruokailuaikatauluihin joillekin luokka-asteille. Tulevassa Unicef-kävelyssä on uutena asiana Haapajärven nuorisotoimen pitämä piste päihdevalistuksesta 4.-6.-luokkalaisille.

7 Muut asiat / huomiot
- Yhteiskuntasitoumus –aihe päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen, josta tiedotetaan myöhemmin.

8 Kokouksen päättäminen
- Opettaja Tarja Olkkonen päätti kokouksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä